Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Aanlever- en notadata

Hier vindt u de uiterste aanleverdata en de bijbehorende notadata voor 2020.

 

Uiterste aanleverdatum bij aanlevering per maand

Uiterste aanleverdatum per tijdvak:

MRT

28 april 2020

APR

29 mei 2020

MEI

29 juni 2020

JUN

29 juli 2020

JUL

31 augustus 2020

AUG

28 september 2020

SEPT

30 oktober 2020

OKT

1 december 2020

NOV

4 januari 2021

DEC

29 januari 2021

Notadatum bij aanlevering per maand

Notadatum na aanleveren:

JAN

10 maart 2020

FEB

10 april 2020

MRT

11 mei 2020

APR

11 juni 2020

MEI

9 juli 2020

JUN

10 augustus 2020

JUL

10 september 2020

AUG

8 oktober 2020

SEPT

11 november 2020

OKT

11 december 2020

NOV

14 januari 2021

DEC

10 februari 2021

Uiterste aanleverdatum bij aanlevering per 4 weken

Uiterste aanleverdatum per tijdvak:

P2

23 maart 2020

P3

20 april 2020

P4

22 mei 2020

P5

17 juni 2020

P6

13 juli 2020

P7

12 augustus 2020

P8

9 september 2020

P9

6 oktober 2020

P10

6 november 2020

P11

1 december 2020

P12

4 januari 2021

P13

29 januari 2021

Notadatum bij aanlevering per 4 weken

Notadatum na aanleveren:

P1

10 maart 2020

P2

2 april 2020

P3

1 mei 2020

P4

4 juni 2020

P5

29 juni 2020

P6

24 juli 2020

P7

24 augustus 2020

P8

21 september 2020

P9

16 oktober 2020

P10

18 november 2020

P11

11 december 2020

P12

14 januari 2021

P13

10 februari 2021