Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Aanleveren van gegevens

Uw loon- en dienstverbandgegevens levert u aan via het werkgeversportaal. 

Online aanleveren

Levert u gegevens aan? Dan kunt u op het werkgeversportaal zien of deze zijn verwerkt. Lever uw gegevens aan voor de uiterste aanleverdatum.

Let op: de loonaangifte die u bij ons aanlevert, moet een exacte kopie zijn van de loonaangifte die u aanlevert bij de Belastingdienst. Alle correcties die u naar de Belastingdienst stuurt, moet u ook naar Pensioenfonds Recreatie sturen.

Aanleveren door administratiekantoren

Administratiekantoren (accountantskantoren, boekhoudkantoren) kunnen bestanden met gegevens aanleveren aan het pensioenfonds. Dit kan via het werkgeversportaal. 

Hiervoor hebben zij een eigen gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Voordat uw administratiekantoor inloggegevens krijgt, moet u het administratiekantoor eerst machtigen. Dit kan in het startscherm.

  • Kies in de beschikbare lijst uw administratiekantoor. 
  • Bevestig de gegevens.
  • Staat uw administratiekantoor er niet tussen? Machtig uw administratiekantoor dan door ons het ingevulde formulier 'Machtiging administratiekantoor' te sturen.

Meer uitleg nodig?

Log in op het werkgeversportaal voor een uitgebreide handleiding.

Wilt u gegevens aanleveren?

  • Klik op 'Login'.
  • U logt in met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u per post heeft ontvangen.
  • Nadat u bent ingelogd kunt u het werkgeversportaal openen.