Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Aansluiting en verplichtstelling

Organisaties voor werkgevers- en werknemers binnen de recreatiebranche hebben afspraken gemaakt over één pensioenregeling. Deze geldt voor alle werknemers binnen de sector. Zo worden risico’s beperkt en kosten gedeeld. Eén pensioenregeling voor de hele recreatiebranche is bovendien wel zo duidelijk.

Onze pensioenregeling is verplicht

U moet als werkgever binnen de recreatiebranche uw werknemers bij het pensioenfonds aanmelden. Dit is een wettelijke verplichting.

Is uw bedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Dan ontvangt u een bedrijfsonderzoek van het pensioenfonds. Op basis van dit onderzoek bepalen wij of u onder de verplichtstelling valt. Soms is vrijstelling mogelijk. Via een schema hebben we de verplichtstelling overzichtelijk weergegeven. 

Zelf aanmelden?

Wilt u zelf uw onderneming aanmelden bij Pensioenfonds Recreatie? Vul dan het formulier in.

Meer informatie

  • Wilt u weten of uw werknemers met onze pensioenregeling moeten meedoen?
  • Of denkt u dat uw bedrijf en werknemers in aanmerking komen voor vrijstelling?
  • Misschien wilt u weten of u met uw bedrijf vrijwillig bij ons kunt aansluiten?

Welke vraag u ook heeft, u kunt altijd contact met ons opnemen.