Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Beleidsdekkingsgraad

Eind oktober was onze beleidsdekkingsgraad 100.8%. Dit betekent dat onze financiële situatie op dit moment niet gunstig is. Hierdoor kunnen we de pensioenen de komende jaren waarschijnlijk niet verhogen (indexeren). Als onze financiële situatie niet verbetert, moeten we maatregelen nemen. Dat kan betekenen dat we de pensioenen moeten verlagen (korten). Meer informatie over korten en toeslag lees je in het pensioen 1-2-3.

 

Boven 125,9%
We kunnen uw pensioen net zoveel verhogen als de prijzen. Toekenning van gemiste verhogingen van voorgaande jaren kan misschien ook.
110,0% - 125,9%
We kunnen je pensioen verhogen, maar minder dan de prijzen.
104,1% - 110,0%
We mogen je pensioen niet verhogen.
100,0% - 104,1%
We kunnen je pensioen niet verhogen. Er is een kans dat we je pensioen moeten gaan verlagen.
Onder 100,0%
We kunnen je pensioen zeker niet verhogen. Er is een grote kans dat we je pensioen moeten verlagen.
100.8%

Financiële positie Pensioenfonds Recreatie

Wat de coronacrisis betekent voor het toekomstige pensioen is nu nog niet te zeggen. Pensioenfonds Recreatie belegt voor de lange termijn. Wij blijven dit zorgvuldig monitoren en houden je op de hoogte.

Wat is een beleidsdekkingsgraad?

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden. 

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan of het pensioenfonds genoeg geld heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen.

Bij een dekkingsgraad van 100% heeft een pensioenfonds evenveel in kas als pensioenverplichtingen. Er is dan dus voor iedere euro die uitbetaald moet worden één euro in kas.

Meer weten?

Bekijk de tabel en grafiek van de dekkingsgraad.