Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Beleidsdekkingsgraad

Eind oktober was onze beleidsdekkingsgraad 93.8%. Dit betekent dat onze financiële situatie op dit moment niet gunstig is. Hierdoor kunnen we de pensioenen de komende jaren waarschijnlijk niet verhogen (indexeren). Als onze financiële situatie niet verbetert, moeten we maatregelen nemen. Dat kan betekenen dat we de pensioenen moeten verlagen (korten). Meer informatie over korten en toeslag lees je in het pensioen 1-2-3.

 

Boven 125,9%
We kunnen uw pensioen net zoveel verhogen als de prijzen. Toekenning van gemiste verhogingen van voorgaande jaren kan misschien ook.
110,0% - 125,9%
We kunnen je pensioen verhogen, maar minder dan de prijzen.
104,1% - 110,0%
We mogen je pensioen niet verhogen.
100,0% - 104,1%
We kunnen je pensioen niet verhogen. Er is een kans dat we je pensioen moeten gaan verlagen.
Onder 100,0%
We kunnen je pensioen zeker niet verhogen. Er is een grote kans dat we je pensioen moeten verlagen.
93.8%

Financiële positie Pensioenfonds Recreatie in oktober 2020

Het coronavirus houdt ons allemaal bezig. Gezondheid staat op de eerste plaats. En we kunnen ons ook voorstellen dat je je afvraagt wat de effecten van dit virus betekenen voor jouw pensioen. Daarom deze update.   

De dekkingsgraad van vrijwel alle pensioenfondsen in Nederland is de afgelopen weken fors gedaald. Ook Pensioenfonds Recreatie merkt de financiële gevolgen. Wij meten onze financiële positie aan de hand van onze beleidsdekkingsgraad. Dit is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad is eind oktober iets gedaald ten opzichte van eind september 93,9%.

Waarom daalt de dekkingsgraad zo sterk?

De beurzen zijn flink geraakt door de onzekerheid rondom het coronavirus. Beleggers zijn bang voor een economische crisis. Pensioenfondsen zijn grote beleggers. Wij hebben dus last van koersdalingen. Ook is de lage rente slecht voor onze financiële situatie. 

Kans op verlagen pensioen groter geworden

De financiële situatie van ons pensioenfonds is zorgelijk. De kans dat wij jouw pensioen in 2021 moeten verlagen is groter geworden.

Het is moeilijk te zeggen wat de verdere gevolgen van het virus zijn voor de financiële wereld. En voor ons. Om te bepalen of we de pensioenen moeten verlagen, kijken we naar de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad op 31 december 2020 bepaalt uiteindelijk óf en hoeveel we de pensioenen moeten verlagen. Houd er rekening mee dat dit in 2021 wel moet gebeuren.

Wat doet Pensioenfonds Recreatie?

We kunnen ons goed voorstellen dat je schrikt van deze situatie.. Maar beleggen is een zaak van de lange termijn. Zoals ook jouw pensioen een zaak van de lange termijn is. Rustig blijven is daarom het beste.

Er is namelijk een goede kans dat de markten zich herstellen als het virus bedwongen is. Maar of en wanneer de markt gaat herstellen, is niet te voorspellen.

We volgen de ontwikkelingen voortdurend. Net als bij de meeste andere pensioenfondsen is ons beleggingsbeleid gebaseerd op een gezonde financiële situatie op de lange termijn. Die lange termijn houden we dus voor ogen.

Wat is een beleidsdekkingsgraad?

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden. 

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan of het pensioenfonds genoeg geld heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen.

Bij een dekkingsgraad van 100% heeft een pensioenfonds evenveel in kas als pensioenverplichtingen. Er is dan dus voor iedere euro die uitbetaald moet worden één euro in kas.

Meer weten?

Bekijk de tabel en grafiek van de dekkingsgraad.