Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Betaling premie

Werkgever en werknemer betalen samen de pensioenpremie. U zorgt als werkgever voor betaling van de hele pensioenpremie aan het pensioenfonds. Vervolgens houdt u het werknemersdeel in op het loon van uw werknemer(s).

Via uw salarisadministratie maakt u een reservering voor de af te dragen pensioenpremie.

Termijnen

U ontvangt elke periode (maandelijks of vierwekelijks) een nota van het pensioenfonds. Hierop staat onder andere de betalingstermijn.

Wilt u weten wanneer u de nota ongeveer kunt verwachten? Bekijk dan de notadata voor 2020.

Vervaldatum

Het is belangrijk dat u de nota’s vóór de vervaldatum betaalt. Alleen dan kunnen wij de voortzetting van de pensioenopbouw van uw werknemers garanderen. De vervaldatum ligt altijd 14 dagen na de factuurdatum.  

Automatisch betalen

U kunt de nota’s ook automatisch betalen. U machtigt ons dan uw premies automatisch af te schrijven. Dit kunt u doen via het werkgeversportaal.

Bijzondere omstandigheden

Zijn er bijzondere omstandigheden waardoor u de pensioenpremie niet op tijd kunt betalen?

Neem contact met ons op.