Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Coronacrisis

Iedereen maakt zich zorgen over het coronavirus in Nederland en daarbuiten. De impact is enorm. Vanuit Pensioenfonds Recreatie wensen we je heel veel sterkte. Wij blijven aan jouw pensioen werken, ook tijdens de crisis. De pensioenen worden gewoon uitbetaald en we denken graag mee met werkgevers die het niet lukt om de premienota tijdig te voldoen. 

Ook als pensioenfonds hebben we last van het virus. Dat heeft te maken met economische onrust. Zo verschijnen er berichten in het nieuws over dalende beurskoersen. Dit zien we terug in onze dekkingsgraad. Wat dit betekent voor het toekomstige pensioen is nu nog niet te zeggen. Pensioenfonds Recreatie belegt voor de lange termijn. Wij blijven dit zorgvuldig monitoren en houden je op de hoogte.

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt. Op deze pagina beantwoorden we graag alvast een paar van jouw vragen. Heb je een andere vraag? Neem dan contact met ons op.  

Voor werkgevers

Premiebetaling

De coronacrisis heeft bedrijven in de zwembad- en recreatiebranche hard geraakt. Gelukkig biedt de versoepeling van de maatregelen die premier Rutte op 19 mei aankondigde weer wat perspectief.

Veel bedrijven hebben de draad weer opgepakt. De sector toont veerkracht. Vakantieparken en campings ontvangen weer gasten en de zwembaden zijn weer open. Dat geldt helaas nog niet voor alle regio’s en bedrijven, maar het begin is er. Het ziet er beter uit en voor velen is er weer enig perspectief.

Soepel incassobeleid tot 1 juli

In maart pasten we ons incassobeleid tijdelijk aan. Als een bedrijf niet in staat was om de premienota’s te betalen, brachten we geen incassokosten en rente in rekening. Wel namen we contact op om er samen uit te komen. Dit soepele incassobeleid liep in principe tot 1 juni 2020. We verlengden het tot 1 juli 2020.

Terug naar normaal

Veel bedrijven hebben van de mogelijkheid tot uitstel van premiebetaling gebruik gemaakt. We zijn samen door deze moeilijke periode gegaan. Maar er is een flinke achterstand van betalingen en dat is een risico voor ons pensioenfonds. En daarmee is het ook een risico voor alle deelnemers van ons fonds.

Nu de situatie langzaam weer verbetert, verlengen we de aanpassing van het incassobeleid niet nog een keer. Dat betekent dat voor alle premienota’s die wij na 1 juli 2020 gaan versturen het normale incassobeleid weer geldt.

Deze nota’s moet u dan weer binnen de normale vervaltermijn van 14 dagen betalen. Kunt u niet tijdig betalen? Dan volgt de procedure zoals die gold voordat de coulanceregeling in werking trad. Er volgt dan een incassotraject waarbij incassokosten en rente in rekening worden gebracht.

Mocht het écht niet lukken om te betalen, neem dan contact met ons op. Stuur dan een e-mail naar werkgever@pensioenfondsrecreatie.nl.

Samengevat

Nota’s ontvangen voor 1 juli

Soepel incassobeleid

Geen incassotraject

Wij nemen contact op als u niet heeft betaald

Nota’s ontvangen vanaf 1 juli startend bij:

Maandnota 9 juli over de maand mei

Periodenota 24 juli over periode 6

Normale incassobeleid

Betalingstermijn 14 dagen, hierna incassotraject met incassokosten en rente

Contact met ons op nemen als betalen echt niet lukt

Bijdrage uit de NOW-regeling? Pensioenopbouw blijft

Indien u gebruik maakt van de NOW-regeling (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) dan ontvangt u ook een bijdrage voor het betalen van de pensioenpremies. U bent daardoor in staat om de premienota’s voor de pensioenregeling te betalen. Wij vragen u dit te doen als u van NOW-regeling gebruik maakt.

De NOW-regeling heeft geen gevolgen voor de pensioenopbouw van uw werknemers. U krijgt een ‘vergoeding’ voor het feit dat u werknemers in dienst houdt. De loondoorbetaling wijzigt niet. Het loon wat u aan ons doorgeeft wijzigt niet.

Voor werknemers en uitkeringsgerechtigden

Financiële positie Pensioenfonds Recreatie in september 2020

Het coronavirus houdt ons allemaal bezig. Gezondheid staat op de eerste plaats. En we kunnen ons ook voorstellen dat je je afvraagt wat de effecten van dit virus betekenen voor jouw pensioen. Daarom deze update.   

De dekkingsgraad van vrijwel alle pensioenfondsen in Nederland is de afgelopen weken fors gedaald.  Ook Pensioenfonds Recreatie merkt de financiële gevolgen. Wij meten onze financiële positie aan de hand van onze beleidsdekkingsgraad. Dit is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad is eind september gelijk gebleven ten opzichte van eind augustus: 93,9%.

Waarom daalt de dekkingsgraad zo sterk?

De beurzen zijn flink geraakt door de onzekerheid rondom het coronavirus. Beleggers zijn bang voor een economische crisis. Pensioenfondsen zijn grote beleggers. Wij hebben dus last van koersdalingen. Ook is de lage rente slecht voor onze financiële situatie. 

Kans op verlagen pensioen groter geworden

De financiële situatie van ons pensioenfonds is zorgelijk. De kans dat wij jouw pensioen in 2021 moeten verlagen is groter geworden.

Het is moeilijk te zeggen wat de verdere gevolgen van het virus zijn voor de financiële wereld. En voor ons. Om te bepalen of we de pensioenen moeten verlagen, kijken we naar de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad op 31 december 2020 bepaalt uiteindelijk óf en hoeveel we de pensioenen moeten verlagen. Houd er rekening mee dat dit in 2021 wel moet gebeuren.

Wat doet Pensioenfonds Recreatie?

We kunnen ons goed voorstellen dat je schrikt van deze situatie. Maar beleggen is een zaak van de lange termijn. Zoals ook jouw pensioen een zaak van de lange termijn is. Rustig blijven is daarom het beste.

Er is namelijk een goede kans dat de markten zich herstellen als het virus bedwongen is. Maar of en wanneer de markt gaat herstellen, is niet te voorspellen.

We volgen de ontwikkelingen voortdurend. Net als bij de meeste andere pensioenfondsen is ons beleggingsbeleid gebaseerd op een gezonde financiële situatie op de lange termijn. Die lange termijn houden we dus voor ogen.

Vertraging post als je in het buitenland woont

Als je in het buitenland woont, krijg je post van ons waarschijnlijk later. Soms wordt post nu helemaal niet bezorgd. Dit heeft te maken met het coronavirus. De vertraging is afhankelijk voor het land waarin je woont. Kijk voor meer informatie op de website van PostNL.

Geef je e-mailadres door

Veel post kunnen we je ook online sturen. Dan hebben we wel jouw e-mailadres nodig. Geef daarom nu je e-mailadres door op de Mijn Omgeving.

Moet ik een studiebewijs voor mijn wezenpensioen opsturen?

Als je een wezenpensioen ontvangt en 18 jaar wordt, vragen we je een bewijs of een verklaring op te sturen waarin staat dat je studeert of een opleiding volgt. Voorlopig hoef je dat niet te doen. We betalen jouw wezenpensioen gewoon uit. Dus ook als je niets opstuurt.

Door het coronavirus kun je niet of moeilijk aan een bewijs of verklaring komen. Daarom hoef je nu niets op te sturen. Zodra je wel een verklaring of bewijs kunt opsturen, vragen we je dit alsnog te doen.

Als je stopt met jouw studie of opleiding

Stop je met jouw studie of opleiding? Geef dit dan alsjeblieft wel door. Zo voorkom je dat je later wezenpensioen moet terugbetalen.


Moet ik een Bewijs van in leven zijn opsturen?

Als je pensioen ontvangt en in het buitenland woont, kunnen we je vragen een Bewijs van in leven zijn (Attestatie de Vitae) naar ons te sturen. Tot 1 oktober 2020 hoef je ons geen Bewijs van in leven zijn te sturen. We betalen jouw pensioenuitkering gewoon uit. Dus ook als je geen Bewijs van in leven zijn stuurt. Kom je te overlijden en heb je nabestaanden? Dan moeten zij jouw overlijden wél aan ons doorgeven. Zij krijgen mogelijk een nabestaandenpensioen. Dat kunnen we uitbetalen als we de juiste gegevens hebben

De coronacrisis heeft géén gevolgen voor het nabestaandenpensioen

Pensioenfonds Recreatie keert het partnerpensioen en het wezenpensioen gewoon uit als iemand overlijdt aan de gevolgen van de coronacrisis.
Klik hier om te lezen wat er is geregeld.