Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

English information

Pensioenfonds Recreatie is the pension fund for employers and employees in the recreation sector. This includes leisure accommodation, swimming pools and swimming schools, outdoor sports and day recreation. We administer the pension scheme and manage and invest the contributions of employers and employees. We do this in an amicable, cost-conscious equitable way without profit motive. 

Below you will find all the information we have available in English. 

  • Pension 1-2-3 (pdf)
    The Pension 1-2-3 explains what is and what is not included in our pension scheme.
  • Pension comparer (pdf)
    The pension comparer allows you to compare your Pensioenfonds Recreatie pension scheme to another pension scheme.