Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

FAQ

 • Hoe kan ik mijn inloggegevens aanpassen?

   

  Jij kunt alleen jouw wachtwoord wijzigen.

  1. Log in op de Mijn omgeving. 
  2. Kies daarna voor Wachtwoord wijzigen. 

  Weet je dat je ook kunt inloggen met je DigiD?

 • Hoe vaak krijg ik een pensioenoverzicht?

   

  Je krijgt elk jaar een pensioenoverzicht.

  Ben je geen deelnemer meer aan onze pensioenregeling? Dan krijg je één keer in de vijf jaar een pensioenoverzicht. 

 • Ik ben gescheiden. Staat het pensioen voor mijn ex-partner op mijn pensioenoverzicht?

   

  Nee.

  Je vindt het pensioen voor je ex-partner niet terug op je pensioenoverzicht. Heb je vragen over het pensioen van je ex-partner? Neem dan contact met ons op. 

 • Ik heb de waarde van mijn pensioen laten overdragen. Waarom zie ik dat bedrag niet op mijn pensioenoverzicht?

   

  Het pensioen dat je door waardeoverdracht erbij hebt gekregen, staat niet apart vermeld op je pensioenoverzicht.

  De waardeoverdracht is verwerkt in je pensioenoverzicht als je van ons een bevestiging hebt gekregen.

  Heb je nog geen bevestiging gekregen? Dan is je verzoek nog niet verwerkt in onze administratie.

 • Ik heb twee pensioenoverzichten over hetzelfde jaar gekregen. Klopt dat?

   

  Heb je in een jaar bij meerdere werkgevers in verschillende branches gewerkt? Dan krijg je meerdere pensioenoverzichten. 

  Op het pensioenoverzicht staat van welk pensioenfonds je het overzicht hebt ontvangen.

 • Op welke gegevens is mijn pensioenoverzicht gebaseerd?

   

  Jouw pensioenoverzicht is gebaseerd op de gegevens die op 31 december van het voorgaande jaar bij ons bekend waren.

 • Ben ik er zeker van dat het pensioen ook wordt uitbetaald?

   

  Ja. Het pensioenfonds is verplicht de bepalingen in de Pensioenwet na te volgen.

  Het beheer van het vermogen en de administratie van het pensioenfonds wordt gecontroleerd door De Nederlandsche Bank (DNB).

 • Bij 'indiensttreding', 'begin deelneming' en/of 'begin pensioenopbouw' staat een verkeerde datum. Hoe kan dit?

   

  Op je pensioenoverzicht kan een andere datum staan dan de echte datum waarop je in dienst bent gekomen.

  Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. Bijvoorbeeld:

  • Fusie, overname of overstap naar een andere vestiging
   De datum van deze gebeurtenis wordt dan op je pensioenoverzicht vermeld.
  • Herintreden bij je oude werkgever
   De datum van je nieuwe dienstverband is vermeld op je pensioenoverzicht. Je hebt misschien aparte pensioenrechten uit je oude en nieuwe dienstverband, die later zijn samengevoegd.
  • Start pensioenregeling
   Je werkte al bij je werkgever, maar je werkgever is later aangesloten bij ons pensioenfonds. Je bouwt dan pensioen op vanaf het moment dat je werkgever zich aansloot en je loongegevens heeft doorgegeven aan ons pensioenfonds.

  Op je pensioenoverzicht staat dus de datum van de nieuwe situatie. Dit heeft geen gevolgen voor je pensioenopbouw.

 • Geldt er een maximum voor het opbouwen van pensioen?

   

  Voor de pensioenopbouw wordt uitgegaan van het salaris. Dit kan gemaximeerd zijn.

  Er mag pensioen worden opgebouwd over het salaris voor de extra gewerkte uren als een werknemer meer uren dan fulltime gewerkt heeft.

  Maar er geldt een maximum pensioengevend loon Wet financiering sociale verzekeringen (maximumloon Wfsv).

  Een werknemer bouwt pensioen op over het maximumloon Wfsv, plus het werknemersdeel van de pensioenpremie, minus de bijtelling voor de auto van de zaak. 

 • Geldt er loonheffingskorting voor mijn pensioenuitkering?

  Loonheffingskorting: voorkom terugbetalen
  U betaalt belasting over uw inkomen. Maar door de loonheffingskorting (korting op de belasting) houdt u meer geld over per maand. U mag de loonheffingskorting voor één inkomen aanvragen. Anders krijgt u te veel korting en moet u later belasting terugbetalen.

  Vraagt u pensioen aan? Dan moet u aan ons doorgeven of u de loonheffingskorting bij Pensioenfonds Recreatie wilt aanvragen.

  Hoe werkt dat voor u?
  Is uw pensioen van Pensioenfonds Recreatie uw enige inkomen? En heeft u verder geen AOW, een andere uitkering of salaris? Dan kunt u de loonheffingskorting het beste aanvragen voor uw pensioen van Pensioenfonds Recreatie.

  Ontvangt u pensioen van Pensioenfonds Recreatie én AOW? Dan is het afhankelijk van de hoogte van uw pensioen van Pensioenfonds Recreatie waar u de loonheffingskorting het beste kunt aanvragen. Kijk voor meer informatie ook op de website van de Sociale Verzekeringsbank. Of op de website van de Belastingdienst. Geef uw keuze daarna door aan Pensioenfonds Recreatie.

  Ontvangt u pensioen van Pensioenfonds Recreatie, AOW en heeft u nog andere inkomsten? Dan is het afhankelijk van de hoogte van uw inkomsten waar u de loonheffingskorting het beste kunt aanvragen. Kijk voor meer informatie op website van de Belastingdienst. Geef uw keuze daarna door aan Pensioenfonds Recreatie.

 • Hoe kom ik achter een vergeten gebruikersnaam en/of wachtwoord?

   

  Klik rechtsboven op 'Log in'. Hier vraagt u een vergeten gebruikersnaam of wachtwoord op. 

  Werkgevers kunnen alleen het wachtwoord opvragen.

 • Hoe kom ik als werkgever aan inloggegevens?

   

  Bent u nieuw aangesloten bij het pensioenfonds? Dan ontvangt u per post uw inloggegevens.

  Hiermee logt u op deze website in en gaat u naar het werkgeversportaal. Daar levert u loon- en dienstverbandgegevens aan. 

  Inloggegevens vergeten?

  U kunt op onze website inloggen met uw DigiD of uw eigen inloggegevens. Informatie over een DigiD kunt u vinden op www.digid.nl. Wanneer u geen DigiD heeft, kunt u inloggegevens via onze website aanvragen. Hiervoor volgt u de volgende stappen:
  - U gaat naar www.pensioenfondsrecreatie.nl
  - U klikt op – Log in - 
  - Vervolgens kiest u onder  -Werknemers- voor -Log in met je account- 
  - U kiest voor -Gebruikersnaam vergeten?-
  - U vult de gevraagde gegevens in

  Wij sturen uw gebruikersnaam per post toe. Na ontvangst van uw gebruikersnaam, kunt u een wachtwoord aanvragen. U volgt dezelfde stappen, alleen kiest u op het einde voor -Wachtwoord vergeten?-. 
  Uw wachtwoord ontvangt u ook per post. Met beide gegevens kunt u inloggen op onze website. Wanneer u de eerste keer inlogt, vragen wij u om uw wachtwoord te veranderen.

 • Hoe kunnen nabestaanden eventuele pensioenrechten opsporen?

   

  Bij overlijden van een gepensioneerde of actieve werknemer neemt het pensioenfonds automatisch contact op met de nabestaande partner (als deze bekend is bij het pensioenfonds).

  Samenwonende partners en ex-partners kunnen beter zelf contact opnemen, omdat het pensioenfonds soms niet over hun gegevens beschikt. 

 • Hoe lang duurt het voordat een waardeoverdracht helemaal rond is?

   

  Je nieuwe pensioenuitvoerder maakt een offerte voor waardeoverdracht.

  Pas als je akkoord gaat met de offerte, regelt het pensioenfonds de officiële overdracht. Het totale traject kan lang duren, soms meer dan een jaar. 

  Jouw aanvraag verplicht je tot niets. Je kunt de aanvraag op ieder moment stopzetten. Neem hiervoor contact met ons op. 

 • Hoe wijzig ik mijn persoonlijke gegevens bij het pensioenfonds?

   

  Persoonlijke gegevens die bij je (Nederlandse) gemeente bekend zijn, worden automatisch doorgegeven aan het pensioenfonds.

  Zoals:

  Sommige situaties moet je wel zelf doorgeven.

  Lees bij Mijn situatie verandert bij de diverse onderwerpen wat je wel of niet hoeft te doen.

 • Hoe zit het met mijn pensioen als ik onbetaald verlof opneem?

   

  Onder onbetaald verlof vallen ouderschapsverlof, zorg- en adoptieverlof en levensloopverlof. Deze soorten onbetaald verlof hebben verschillende gevolgen voor de pensioenopbouw.

  Tijdens ouderschapsverlof stopt de opbouw van het ouderdomspensioen. Behalve als de werknemer in die periode zelf het werknemers- en het werkgeversdeel van de pensioenpremie betaalt. Lees meer over onbetaald verlof.

  Tijdens andere soorten onbetaald verlof gelden de bepalingen in je CAO of pensioenopbouw of pensioenverzekeringen dan doorgaan.

 • Ik ga samenwonen. Heeft dit gevolgen voor mijn pensioenopbouw?

   

  Nee, als je gaat samenwonen bouw je niet meer of minder ouderdomspensioen op.

  Wel kun je kiezen voor Anw-pensioen. Als je overlijdt, krijgt je partner een pensioen tot zijn of haar AOW-leeftijd. Lees meer over Anw-pensioen bij samenwonen

  Daarnaast kun je kiezen voor partnerpensioen

 • Ik heb bij meerdere pensioenfondsen pensioen opgebouwd, maar ik weet niet precies waar. Wat moet ik doen?

   

  Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vind je al jouw opgebouwde pensioenaanspraken.

  Om dit overzicht in te zien, heb je je DigiD nodig.

 • Ik heb de formulieren ingestuurd om pensioen aan te vragen. Wanneer krijg ik bericht over de hoogte van mijn pensioenuitkering?

   

  U krijgt een toekenningsbrief in de maand waarin u de eerste pensioenuitkering ontvangt.

  Dat is (meestal) uiterlijk in de maand vooraafgaand aan ingang dat u de pensioenleeftijd bereikt. In de toekenningsbrief staat hoe hoog uw pensioenuitkering is.

 • Ik heb een pensioentekort en wil extra pensioen opbouwen. Wat zijn de mogelijkheden?

   

  Extra pensioen opbouwen binnen de pensioenregeling van je werkgever binnen de recreatiebranche is niet mogelijk.

  Buiten je pensioenregeling kun je terecht bij diverse pensioenverzekeraars voor een levensverzekering of lijfrente die uitkeert als je op een bepaalde leeftijd in je leven bent.

  Een levensloopregeling of banksparen voor extra inkomen als je met pensioen gaat, is ook mogelijk. Als je meer informatie wilt, raadpleeg dan een pensioenadviseur. 

 • Is het mogelijk om mijn ouderdomspensioen op een andere leeftijd dan 67 jaar te laten ingaan?

   

  Ja, het is mogelijk om je ouderdomspensioen te vervroegen of te verlaten.

  De vroegst mogelijke pensioenleeftijd is 60 jaar.

  Meer informatie over eerder, later of gedeeltelijk met pensioen lees je hier

 • Is mijn pensioen waardevast?

   

  Een waardevast pensioen is een pensioen dat wordt aangepast aan de stijging van de prijzen. Zo gaat de koopkracht er niet op achteruit.

  Andere basis voor het verhogen van het pensioen is het loon binnen het bedrijf of de bedrijfstak.

  Of het pensioen inderdaad verhoogd wordt, hangt af van de financiële situatie van het pensioenfonds.

  Het pensioenfondsbestuur beoordeelt jaarlijks of de opgebouwde pensioenaanspraken en ingegane pensioenen kunnen worden verhoogd. 

 • Kan ik een nieuwe jaaropgave aanvragen?

   

  De jaaropgave die u nodig heeft voor de aangifte van de inkomstenbelasting, wordt eenmalig verstrekt, in februari of maart. Dat geldt ook in geval van overlijden.

  Heeft u de laatste jaaropgave nog niet ontvangen? U kunt u deze telefonisch aanvragen bij het pensioenfonds.

  Jaaropgaven van eerdere jaren kunt u alleen schriftelijk bij het pensioenfonds aanvragen.

  • Geef aan waarvoor u de jaaropgave nodig heeft.
  • Geef aan waarom u deze niet meer bezit.

  Het postadres en telefoonnummer vindt u bij onze contactgegevens. Daarnaast staat de jaaropgave ook in uw postvak in 'Mijn omgeving'. 

 • Kan ik iedere maand een uitkeringsspecificatie ontvangen?

   

  Nee, dat is niet mogelijk.

  Als uw uitkering gelijk blijft, sturen we geen uitkeringsspecificatie.

  Bij een wijziging groter dan 25 eurocent sturen we wel een specificatie.

  En elk jaar ontvangt u in januari een specificatie.

 • Krijg ik bij mijn pensioenuitkering ook vakantiegeld uitgekeerd?

   

  Ja, er wordt iedere maand een deel van het vakantiegeld uitgekeerd.

  In uw pensioenuitkering is 8% vakantiegeld opgenomen.

  U krijgt dus geen aparte, jaarlijkse, vakantiegelduitkering.

 • Mag ik bijverdienen naast mijn pensioen?

   

  Ja, u mag zoveel bijverdienen als u wilt.

  Uw verdiensten hebben geen invloed op uw pensioen of AOW.

 • Mijn pensioen wordt in één keer door het pensioenfonds uitgekeerd (afkoop). Hoe wordt het bedrag berekend?

   

  De eenmalige pensioenuitkering heet 'de afkoopsom'.

  De afkoopsom is het jaarlijkse bedrag aan pensioen dat is opgebouwd, vermenigvuldigd met een leeftijdsafhankelijke afkoopfactor.

  Het pensioenfonds heeft de afkoopfactoren vastgesteld. Deze zijn in het pensioenreglement opgenomen. Afkoopfactoren worden jaarlijk actuarieel bepaald. 

 • Mijn te bereiken pensioen is lager dan op mijn vorige pensioenoverzicht staat vermeld. Hoe kan dat?

   

  Het kan zijn dat je salaris lager is geworden. Bijvoorbeeld omdat je minder uren bent gaan werken.

  Het te bereiken pensioen laat het pensioen zien dat je ontvangt als je met pensioen gaat. Dit is een indicatie, dus nog niet definitief. 

  We gaan er hierbij vanuit dat je situatie niet verandert.

 • Moet ik de geboorte of adoptie van mijn kind aan het pensioenfonds doorgeven?

   

  Nee. Pas wanneer je overlijdt, ontvangen je kinderen automatisch een aanvraagformulier voor een wezenpensioen.

  Alleen studerende kinderen boven de 18 jaar moeten zelf contact opnemen met het pensioenfonds. Het adres en telefoonnummer vind je bij Contact.

  Als je een kind krijgt, mag je wel opnieuw keuzes maken rondom je Anw-pensioen. Lees meer over Anw-pensioen bij de geboorte van je kind.

 • Wanneer begin ik met het opbouwen van pensioen?

   

  Zodra je begint te werken en deelnemer bent geworden van het pensioenfonds, begint je pensioenopbouw (vanaf 21 jaar).

  Hierover ontvang je dan een ‘startbrief’.

  Je pensioenopbouw loopt door totdat je uit dienst of met pensioen gaat. Bij het einde van je deelname ontvang je een ‘stopbrief’.

 • Wanneer heeft het zin om pensioenrechten over te hevelen naar de nieuwe pensioenuitvoerder?

   

  Het overhevelen van pensioenrechten (waardeoverdracht) is niet voor iedereen gunstig.

  Je kunt waardeoverdracht aanvragen als je deelnemer wordt bij je nieuwe pensioenregeling. Je ontvangt van je nieuwe pensioenverzekeraar een offerte. Op basis hiervan kun je beslissen of je je pensioen wilt overdragen.

  Of waardeoverdracht een goed idee is, ligt aan verschillende punten:

  • wordt het pensioen bij je oude werkgever verhoogd door indexeringen?
  • welk soort pensioenregeling had je eerst en heb je nu?
  • wat is je verwachte toekomstige salarisontwikkeling?
  • wat is de te verwachten lengte van je nieuwe dienstverband?

  Heb je waardeoverdracht aangevraagd, maar je komt er zelf niet uit? Vraag dan hulp bij je nieuwe pensioenfonds of pensioenverzekeraar.

 • Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik arbeidsongeschikt word?

  Word je arbeidsongeschikt? Dan kun je nog steeds pensioen opbouwen.

  Als je voor 35% of meer arbeidsongeschikt bent, kan het pensioenfonds een deel van je premiebetaling overnemen. Je hoeft geen actie te ondernemen. Het UWV geeft dit automatisch aan ons door.

  Verandert je situatie? Ook dan hoef je geen actie te ondernemen. Wij ontvangen veranderingen automatisch via het UWV.

 • Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik meer of minder uren ga werken?

   

  Hoeveel pensioen je opbouwt, hangt af van de hoogte van je loon. Als je meer uren gaat werken, bouw je vanaf dan meer pensioen op.

  Je bouwt geen pensioen meer op over een salaris boven het maximum loon Wet financiering sociale verzekeringen (loon Wfsv), plus het werknemersdeel van de pensioenpremie, minus de bijtelling voor de auto van de zaak.

  Ga je minder uren werken? Dan bouw je vanaf dan minder pensioen op. 

  Misschien maak je gebruik van een bepaalde regeling waarbinnen je minder gaat werken en je pensioenopbouw wel door kan gaan over de uren die je minder bent gaan werken. Eventueel door zelf over die uren pensioenpremie te betalen. Bijvoorbeeld als je arbeidsongeschikt bent of ouderschapsverlof hebt.

  Bij Mijn situatie verandert vind je meer informatie over die specifieke onderwerpen.

 • Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik ontslag krijg en nog geen nieuwe baan vind?

   

  Over het algemeen stopt de pensioenopbouw bij werkloosheid.

  Bij dit pensioenfonds kun je je pensioenopbouw zelf vrijwillig voortzetten. Daarmee voorkom je een gat in je pensioenopbouw. Ook stopt je recht op voorzieningen die alleen voor deelnemers aan deze pensioenregeling gelden.

  Meer hierover lees je bij Vrijwillige voortzetting.

 • Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik uit dienst ga bij mijn werkgever?

   

  Ga je werken bij een werkgever die niet is aangesloten bij Pensioenfonds Recreatie? Dan stopt je pensioenopbouw via deze pensioenregeling.

  Het pensioen dat je hebt opgebouwd, blijft voor jou staan.

  Je kunt je pensioen ook meenemen en inbrengen in de pensioenregeling van je nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht.

  Maar als je nieuwe werkgever ook is aangesloten bij Pensioenfonds Recreatie, blijf je jouw pensioen bij ons opbouwen. Je hoeft dan geen waardeoverdracht aan te vragen.

 • Wat gebeurt er met mijn pensioen bij een scheiding?

   

  Komt er een einde aan je huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwde samenwoning? Dan kan dit aanzienlijke gevolgen hebben voor je pensioen.

  Je vindt hierover meer informatie bij Scheiden.

 • Wat gebeurt er na mijn overlijden?

   

  Na uw overlijden schrijft het pensioenfonds uw achterblijvende (ex-)partner en/of kinderen aan als zij recht hebben op partner-, Anw- en/of wezenpensioen van het pensioenfonds.

  Als dit na één maand na uw overlijden nog niet is gebeurd en zij vermoeden dat er wel recht is op een pensioenuitkering, moeten zij zelf contact zoeken met het pensioenfonds via de Pensioendesk.

   

 • Wat is een (beleids)dekkingsgraad?

   

  De dekkingsgraad geeft aan of het pensioenfonds genoeg geld heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen.

  Bij een dekkingsgraad van 100% heeft een pensioenfonds evenveel in kas als pensioenverplichtingen. Er is dan dus voor iedere euro die uitbetaald moet worden één euro in kas. 

  De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Bekijk de (beleids)dekkingsgraad van Pensioenfonds Recreatie. 

 • Wat is een franchise?


  Bij Pensioenfonds Recreatie wordt een franchise gebruikt. Bij je pensioenopbouw wordt rekening gehouden met de AOW die je vanaf je AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Over een deel van je inkomen (de franchise) bouw je daarom geen pensioen op.

 • Wat is KIKK recreatie?

  KIKK recreatie is een handelsmerk van Stichting Sociaal Fonds Recreatie en vertegenwoordigt de sectoren verblijfsrecreatie (campings, bungalowparken en groepsaccommodaties) en zwembaden. Meer informatie lees je op deze website.

 • Zijn we verplicht om deel te nemen aan de pensioenregeling?

   

  Ja, werkgevers- en werknemersorganisaties hebben gezamenlijk besloten voor het hele bedrijf of de hele bedrijfstak een pensioenregeling te treffen.

  Om de regeling betaalbaar te houden is de collectiviteit en solidariteit erg belangrijk. Uitzonderingen worden dan ook niet gemaakt.