Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Geboorte kind

Krijg je een kind? Dan verandert er niets voor je opbouw. Als je overlijdt, kan je kind een uitkering van het pensioenfonds krijgen (wezenpensioen).

Wat moet je regelen?

Voor het wezenpensioen gelden voorwaarden. Je hoeft je kind niet aan te melden bij het pensioenfonds. Als je overlijdt, neemt het pensioenfonds automatisch contact op met je nabestaanden.

Ouderschapsverlof

Neem je ouderschapsverlof op? Let er dan op dat je opbouw stopt. Bij onbetaald verlof lees je wat je hiervoor kunt regelen.

Anw-pensioen

Als je een kind krijgt, mag je opnieuw keuzes maken rondom je Anw-pensioen.

  • Heb je eerder niet gekozen voor Anw-pensioen? Dan kun je hiervoor alsnog kiezen als je een kind krijgt.
  • Heb je eerder al wel gekozen voor Anw-pensioen, maar nog niet voor het maximale bedrag? Dan kun je het bedrag verhogen als je een kind krijgt.

Let op: je hebt na de geboorte drie maanden de tijd om de keuze door te geven. Lees meer over Anw-pensioen.