Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Ik ben werkgever

U bent werkgever binnen de recreatiesector? Bouwen uw werknemers pensioen op bij Pensioenfonds Recreatie? Dan is dit deel van onze website speciaal voor u.

U vindt hier alle informatie over:

  • de pensioenregeling en Pensioenfonds Recreatie (‘het pensioenfonds’);
  • hoe onze pensioenregeling werkt;
  • wat voor uw werknemers is geregeld;
  • wat u van ons kunt verwachten;
  • én wat wij van u verwachten.

Werkgevers en werknemers

Het pensioenfonds is gestart door organisaties voor werkgevers- en werknemers. Dat zijn bedrijven in de ‘verblijfsrecreatie’, zoals bungalowparken en campings, maar ook zwembaden en zwemscholen*.

*) Zwemscholen
Werkgevers die een zwemschool exploiteren zijn verplicht aangesloten bij Pensioenfonds Recreatie.

Het fonds kent een uitzondering voor werkgevers die uitsluitend gebruik maken van een zwembad kleiner dan 125m2. Zij zijn niet verplicht aangesloten bij Pensioenfonds Recreatie.

Voor het behalen van een zwemdiploma is vaak vereist dat de leerlingen diplomazwemmen in een groter zwembad. Daarom gebruiken veel zwemscholen die hun reguliere lessen in een klein zwembad (van minder dan 125m2) geven, óók een groter zwembad. Als zij dat grote zwembad alleen gebruiken voor het diplomazwemmen, zijn ze toch niet verplicht aangesloten bij Pensioenfonds Recreatie.