Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Integriteitsbeleid en gedragscode

Het bestuur van het pensioenfonds wil dat iedereen die aan het pensioenfonds is verbonden zich integer gedraagt. Daarom stelde het bestuur een integriteitsbeleid (pdf) vast. 

Met ‘integer gedrag’ bedoelen wij dat iedereen zich ‘normaal’ gedraagt. Dus volgens de normen en waarden van onze maatschappij. Daarnaast zijn er gewoon wetten en regels waar wij ons allemaal aan moeten houden.

Gedragscode

Het pensioenfonds komt op voor de belangen van alle mensen die pensioen opbouwen of bij ons hebben opgebouwd. Daarom stelde het bestuur ook een gedragscode (pdf) op. Hierin staat hoe mensen zich moeten gedragen als zij iets namens het pensioenfonds doen.