Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Klachten

Ben je niet tevreden over onze dienstverlening of over een beslissing? Hieronder lees je hoe je een klacht indient en wat je van ons kunt verwachten.

 

1. Je neemt contact met ons op

 • Neem contact met ons op. Je kunt bellen of een e-mail of brief sturen.
 • Geef duidelijk aan waarover je niet tevreden bent.
 • Ben je het bijvoorbeeld niet eens met een beslissing over je pensioen? Geef dan aan waarom je het niet mee eens bent met deze beslissing.

2. Je krijgt antwoord van ons

 • Als je belt, krijg je vaak meteen antwoord. 
 • Stuur je een e-mail of een brief, dan krijg je binnen 15 werkdagen een antwoord. 
 • Soms hebben we meer tijd nodig. Dan krijg je bericht wanneer je wél antwoord krijgt.

3. Je bent het niet eens met ons antwoord

 • Neem contact met ons op. Je kunt een e-mail of brief sturen.
 • Ben je het niet eens met ons besluit? Dan kun je in beroep gaan. Richt je bericht aan ons bestuur.
 • Geef duidelijk aan waarom je het niet eens bent met ons antwoord. 

4. Je krijgt antwoord van ons

 • Na ontvangst van het beroep bepaalt het bestuur het tijdstip van de vergadering waarin de klacht of het geschil behandeld zal worden.
 • Mogelijk krijg je een uitnodiging om je standpunt te komen toelichten. Je kunt hier ook zelf om vragen.
 • Het bestuur streeft er naar binnen 3 maanden na de ontvangst van het beroepschrift een uitspraak te doen.
 • Het pensioenfonds moet zich houden aan de uitspraken van het bestuur.

5. Naar de Ombudsman Pensioenen

Heb je alles gedaan, maar ben je het nog niet eens met ons antwoord of de uitspraak van het bestuur? Dan kun je naar de Ombudsman Pensioenen.

6. Naar de rechtbank

Ben je het niet eens met de uitspraak van het bestuur of met het advies van Ombudsman Pensioenen? Dan kun je naar de rechtbank.