Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Klachten

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening of over een beslissing? Hieronder leest u hoe u een klacht indient en wat u van ons kunt verwachten.

1. U neemt contact met ons op

 • Neem contact met ons op. U kunt bellen of een e-mail of brief sturen.
 • Geef duidelijk aan waarover u niet tevreden bent.
 • Bent u het bijvoorbeeld niet eens met een beslissing over uw pensioen? Geef dan aan waarom u het niet mee eens bent met deze beslissing.

2. U krijgt antwoord van ons

 • Als u belt, krijgt u vaak meteen antwoord. 
 • Stuurt u een e-mail of een brief, dan krijgt u binnen 15 werkdagen een antwoord. 
 • Soms hebben we meer tijd nodig. Dan krijgt u bericht wanneer u wél antwoord krijgt.

3. U bent het niet eens met ons antwoord

 • Neem contact met ons op. U kunt een e-mail of brief sturen.
 • Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u in beroep gaan. Richt uw bericht aan onze Commissie van Beroep. 
 • Bent u niet tevreden over de behandeling? Richt uw bericht aan ons bestuur.
 • Geef duidelijk aan waarom u het niet eens bent met ons antwoord. 

4. U krijgt antwoord van ons

 • U krijgt binnen 4 maanden een antwoord van de Commissie van Beroep.
 • De Commissie stuurt uw beroep naar het pensioenfonds. Het pensioenfonds moet binnen 2 maanden reageren. U krijgt een kopie van de reactie.
 • Daarna doet de Commissie binnen 2 maanden uitspraak. Mogelijk krijgt u een uitnodiging om uw standpunt te komen toelichten, u kunt hier ook zelf om vragen. In dat geval doet de Commissie uitspraak binnen 2 maanden na die bijeenkomst. 
 • Het pensioenfonds moet zich houden aan de uitspraken van de Commissie van Beroep. 
 • Een klacht over de behandeling beantwoordt ons bestuur binnen 4 weken.

5. Naar de Ombudsman Pensioenen

Heeft u alles gedaan, maar bent u het nog niet eens met ons antwoord of de uitspraak van de Commissie van Beroep? Dan kunt u naar de Ombudsman Pensioenen.

6. Naar de rechtbank

Bent u het niet eens met de uitspraak van de Commissie van Beroep of met het advies van Ombudsman Pensioenen? Dan kunt u naar de rechtbank.