Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Mijn pensioenuitkering

Hier leest u meer informatie over uw pensioenuitkering. 

Meer weten? Kies een onderwerp.

Uw jaaropgave

U ontvangt elk jaar een jaaropgave van het pensioenfonds. Uw jaaropgave bestaat uit een aantal vaste onderdelen. Zo ziet u onder andere uw persoonlijke gegevens. Maar ook de bedragen die het pensioenfonds aan u uitkeert.

Nog niet ontvangen?

Is het al 31 maart geweest en heeft u de jaaropgave nog niet ontvangen? Of heeft u de jaaropgave nodig in verband met een overlijden?

Neem contact op met de Pensioendesk.

Uw pensioenuitkering

U ontvangt elke maand een pensioenuitkering van het pensioenfonds. Het pensioenfonds maakt uw pensioen direct over naar uw bankrekening.

Heeft u ook via andere werkgevers pensioen opgebouwd? Dan ontvangt u meer dan één pensioenuitkering. Tenzij u het pensioen van uw andere werkgever(s) naar het pensioenfonds heeft overgedragen. 

Uw loonbelasting en premie zorgverzekering

Het pensioenfonds betaalt uw loonbelasting aan de Belastingdienst. Wij verrekenen dit met uw pensioenuitkering. Hierdoor hoeft u minder of géén inkomstenbelasting te betalen. Hoeveel loonheffing u betaalt, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden.

Wij houden ook premie voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) op uw pensioenuitkering in. Wij houden alleen de inkomensafhankelijke bijdrage in.

Meer informatie?

Lees op de website van de belastingdienst verder.

Uw rekeningnummer wijzigen

Wilt u uw pensioen voortaan op een andere bankrekening ontvangen? Dat kan.

U moet uw nieuwe rekeningnummer schriftelijk aan het pensioenfonds doorgeven.

Gebruik hiervoor het formulier ‘Wijzigen rekeningnummer Nederland’ of 'Wijzigen rekeningnummer buitenland'.

Wij hebben de volgende informatie nodig:

  • uw oude (huidige) rekeningnummer
  • uw kenmerk bij het pensioenfonds
  • een rekeningafschrift (kopie, printje) van uw nieuwe rekening 
  • een kopie van uw paspoort of rijbewijs.

Uw AOW

U ontvangt niet alleen een pensioen van het pensioenfonds. Vanaf uw AOW-leeftijd kunt u ook op een AOW-uitkering van de overheid rekenen.

Ook deze uitkering wordt elke maand op uw rekening gestort. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank vindt u meer informatie over de AOW. 

Uw pensioenuitkering kan elk jaar omhoog gaan

Het bestuur van het pensioenfonds probeert uw pensioenuitkering elk jaar met een toeslag te verhogen.

Wilt u hier meer over weten?

Ga naar 'Verhoging van pensioenen'

Uw situatie verandert

Sommige veranderingen in uw privésituatie hebben gevolgen voor uw pensioen. Daarom is het belangrijk dat u het pensioenfonds van de volgende veranderingen op de hoogte houdt:

  • Nieuw adres
  • Scheiding in het buitenland en
  • Scheiden