Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

‘Nederlanders weten nog altijd weinig over pensioen’

23-03-2018

De pensioenkennis van de gemiddelde Nederlander is nog steeds niet erg groot. De toenemende aandacht voor het onderwerp pensioen in de afgelopen jaren heeft daar weinig aan veranderd. Dat concluderen onderzoekers van Netspar, het instituut voor pensioen en oudedagsvoorziening.

‘De pensioengeletterdheid is laag, zeker onder jongeren’, zegt de Leidse hoogleraar Marike Knoef, één van de onderzoekers. Zij testte de pensioenkennis aan de hand van vijf vragen over het pensioenstelsel in Nederland. Gemiddeld hadden de deelnemers aan het onderzoek twee van de vijf vragen goed.

Uit het onderzoek blijkt dat het met communicatie wel mogelijk is om de pensioenkennis te vergroten: tien weken voordat de onderzoekers hun vragenlijst de deur uit deden, kreeg de helft van de testgroep een brief met informatie over hun pensioen. De andere helft niet. De eerste groep deed het beter in de test dan de tweede groep zonder de vooraf gekregen informatie.