Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Wat betekent het pensioenakkoord voor jouw pensioen?

23-11-2020
Stel in bos

Het nieuwe pensioenakkoord: de Nederlandse pensioenwereld staat voor een enorme verandering. Er komt een nieuw pensioenstelsel. Jij vraagt je misschien af wat dat voor jou als deelnemer betekent. Nou, voorlopig nog even niets. De regels moeten uiterlijk 1 januari 2026 zijn ingevoerd. 

Dat lijkt nog ver weg, maar in de pensioenwereld is vijf jaar kort. Bovendien mogen pensioenfondsen ook eerder over naar de nieuwe regels. Die keuze maken we samen met de werkgevers en de werknemers in de sector. Wat al wel duidelijk is, is dat het nieuwe pensioenstelsel erg gaat lijken op al bestaande DC-regelingen, ook wel beschikbare premieregelingen genoemd. Deelnemers in die regelingen bouwen niet zozeer een pensioen op, maar een pensioenkapitaal. Vanaf de pensioendatum wordt dit pensioenkapitaal gebruikt om een variabel pensioen uit te betalen. 

Wij vinden communicatie met jou hierover erg belangrijk. We zullen je daarom regelmatig op allerlei manieren op de hoogte houden van de ontwikkelingen. 

Waarom nieuwe regels voor pensioen?

De regels voor pensioen gaan veranderen, omdat het een aantal problemen oplost. Een belangrijk probleem is dat de pensioenen nu al enige jaren niet verhoogd kunnen worden, ook niet als het goed gaat met de economie. De huidige regels van de overheid en De Nederlandsche Bank laten dat niet toe. 

Daarnaast benadelen de huidige regels jongere werknemers. Zij betalen nu in vergelijking met ouderen te veel voor het pensioen dat ze later ontvangen.

Veranderingen door het nieuwe pensioenstelsel

We nemen alvast een paar veranderingen op hoofdlijnen met je door. Een aantal onderdelen van het nieuwe pensioenstelsel ligt namelijk voor jou als deelnemer al vast. We noemen ze kort: 

 • Bedrag ineens op pensioendatum
  Je krijgt de mogelijkheid om op jouw pensioendatum in één keer maximaal 10% van de waarde van het ouderdomspensioen op te nemen (Lumpsum). Wanneer dit ingaat, is nog niet helemaal zeker. Maar we denken nu aan 1 januari 2022.
   
 • Partnerpensioen verandert
  Er komt één overkoepelende regeling voor partnerpensioen die voor iedereen gelijk is. In het kort: overlijd je voor pensioendatum? Dan krijgt jouw partner maximaal 50% van het salaris. Overlijd je na pensioendatum, dan hangt de hoogte van het partnerpensioen af van het aantal dienstjaren. Op dit moment is het partnerpensioen nog als volgt geregeld: wanneer je overlijdt op het moment dat je in loondienst bent, ontvangt je partner partnerpensioen. Dat is 57% van het ouderdomspensioen dat je had gekregen als je tot je pensioen was blijven werken. Werkgevers en werknemers in de sector moeten hierover dus nieuwe afspraken gaan maken.
   
 • Pensioen beweegt mee met de economie
  De pensioenen gaan meebewegen met de economie. Ze gaan omlaag als het economisch minder gaat en omhoog als het economisch goed gaat. Dat geldt vooral voor de inschatting van het pensioen van werkenden. Hoe jonger je bent, hoe meer deze inschatting zal gaan schommelen. Het pensioen van gepensioneerden gaat zo min mogelijk schommelen, maar zal van jaar tot jaar wel veranderen. 
   
 • Ieder jaar inschatting hoogte pensioen
  Ook ziet iedereen straks het bedrag dat voor zijn of haar pensioen beschikbaar is; de pensioenpot. We maken dan ieder jaar een inschatting van het pensioen dat iedereen later kan verwachten. 

Hoe gaat het verder? 

 • Stap 1 Het wetsvoorstel gaat naar de Tweede Kamer. Als de Eerste en Tweede Kamer het voorstel goedkeuren, gaat de nieuwe pensioenwetgeving in. Naar verwachting is dat 1 januari 2022.
 • Stap 2 Vanaf dan maken werkgevers en werknemers in de sector afspraken met elkaar over de overstap naar een nieuwe pensioenregeling. De voorbereidingen hiervoor zullen al in 2021 gaan starten.
 • Stap 3 Uiterlijk 1 januari 2026 moeten pensioenfondsen klaar zijn om de nieuwe pensioenregeling in te voeren. Maar eerder kan dus ook. Vanaf dat moment kun je zien wat dit voor je pensioen betekent.