Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Pensioenopbouw bij onbetaald verlof voor palliatieve zorg

23-11-2020
Ouder par

Tijdens onbetaald verlof kun jij er voor kiezen om ouderdomspensioen te blijven opbouwen. Dit geldt bij:

 • ouderschapsverlof,
 • een sabbatical,
 • studieverlof,
 • levensloopverlof,
 • …en straks ook bij onbetaald verlof voor palliatieve zorg.

Ja, in 2021 wordt onbetaald verlof voor palliatieve zorg aan dit rijtje toegevoegd. Wel is er één verschil met de rest. Hieronder lees je hoe het zit.  

Pensioen blijven opbouwen bij onbetaald verlof?

 • Kies je voor voortzetting van pensioenopbouw bij onbetaald verlof voor palliatieve zorg?
  Je blijft dan voor 50% pensioen opbouwen. De premie hiervoor betaalt je werkgever. Wil je 100% pensioen blijven opbouwen? Geef dit dan aan bij je werkgever. Je werkgever brengt dan het andere deel van de premie bij jou in rekening. 
 • Kies je voor voortzetting van pensioenopbouw bij een andere vorm van onbetaald verlof? 
  Je blijft dan voor 100% pensioen opbouwen. Hiervoor betaal je zelf zowel het werkgevers- als het werknemersdeel van de premie. Je werkgever brengt dit bij jou in rekening.  

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is die zorg en ondersteuning die erop gericht is de patiënt met een levensbedreigende ziekte een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Dat kan bijvoorbeeld kanker zijn, maar ook COPD, hartfalen of dementie. Als jij hiermee te maken krijgt, kun je onbetaald verlof opnemen

Wist je dat…

Ook de regeling geboorteverlof is uitgebreid? 
Al eerder dit jaar (1 juli 2020) is de regeling rondom geboorteverlof (WIEG) uitgebreid. Medewerkers in loondienst kunnen nu tot 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen nadat hun partner bevallen is. Wel is het loon tijdens dit aanvullende verlof lager, namelijk 70%. Kies jij voor het voortzetten van de pensioenopbouw, dan geldt in deze periode het gewone salaris. Jij betaalt zelf de pensioenpremie over het verschil tussen het gewone salaris en die 70%. Het is dus ook hier belangrijk dat je werkgever jouw keuze aan ons doorgeeft, zodat je niets misloopt. Bespreek het daarom goed! 

Vragen over onbetaald verlof of geboorteverlof? 

Heb vragen over bijvoorbeeld onbetaald verlof in verband met palliatieve zorg of over WIEG? Bel de pensioendesk of mail ons