Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Factor A voor je belastingaangifte nodig?

15-03-2021
Handen van vrouw aan laptop

Doe je belastingaangifte en heb je het bedrag van je factor A nodig? Je vindt je factor A in het Uniform Pensioenoverzicht dat je ieder jaar van ons krijgt. 

Je factor A staat op je UPO

Je factor A staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat je ieder jaar van ons krijgt. Voor je belastingaangifte heb je het UPO van het aangiftejaar nodig. Je vindt je UPO in je eigen postbus.   

De factor A heb je nodig voor je belastingaftrek

Je mag je inleg voor een lijfrente of banksparen aftrekken in je belastingaangifte. Met je factor A berekent u/bereken je op de site van de Belastingdienst hoeveel u/je mag aftrekken.

Als je met pensioen bent gebruik je jouw jaaropgave

Ben je met pensioen, dan heb je geen factor A meer. Voor je belastingaangifte gebruik je jouw jaaropgave. Je vindt je jaaropgave in je eigen postbus