Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Jij dacht mee over ons beleggingsbeleid

15-07-2021
Windmolens

We onderzochten de risicohouding van werknemers en gepensioneerden. Hoeveel risico kunnen wij nemen met onze beleggingen? Werknemers en gepensioneerden hebben een voorkeur voor een laag risico. Duurzaamheid is belangrijk. Maar het mag niet ten koste gaan van het rendement. Jouw mening nemen we mee in ons beleggingsbeleid!

We beleggen voor jouw pensioen

Als pensioenfonds beleggen we met de premie van werknemers. Dit doen we om jouw pensioen te kunnen betalen zodra je met pensioen gaat. Alleen de premie is namelijk niet voldoende. We vroegen jou en andere werknemers en gepensioneerden in maart al naar je mening. Hoeveel risico kunnen wij nemen met deze beleggingen? Er komt namelijk altijd een bepaald risico bij kijken. 

Weinig risico nemen, zeiden jullie

Werknemers en gepensioneerden willen niet te veel risico nemen met hun pensioen. Begrijpelijk, maar bij beleggen komt altijd wel wat risico kijken. Wij kijken daarom naar de balans. Het rendement moet voldoende zijn om het pensioen uit te kunnen betalen. Maar we nemen niet meer risico dan noodzakelijk en passend is om dit rendement te halen. Zo houden we rekening met jullie inbreng.

Een goed rendement is belangrijk  

Uit ons onderzoek bleek dat jullie duurzaamheid belangrijk vinden. Maar het mag niet ten koste gaan van het rendement. Rendement kun je zien als de ‘winst’ die we halen uit onze beleggingen. Een essentieel onderdeel van jouw latere pensioen dus. Wij kiezen daarom voor beleggingen met een goed rendement. Maar we houden daarbij wel rekening met duurzaamheid. 

We beleggen ook duurzaam

Duurzaam beleggen doen we door bepaalde bedrijven uit te sluiten. Bijvoorbeeld bedrijven die omstreden producten produceren, zoals tabak en wapens. En we kijken bij een deel van onze portefeuille naar de ESG-score. Die score zegt iets over een aantal duurzame onderdelen van beleggingen, zoals milieu en maatschappij. Kunnen we beleggen in een bedrijf met een hoge ESG-score (duurzaam) of in een bedrijf met een lage ESG-score? Dan kiezen we vaak voor de hoogste ESG-score. Lees meer over ons beleggingsbeleid.