Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Deelnemersonderzoek naar risico en duurzaamheid

04-03-2021
Handen van iemand op een toetsenbord.

Wij vinden de mening van werknemers en gepensioneerden heel waardevol. Daarom ontvangt een deel van de werknemers en gepensioneerden een uitnodiging voor deelname aan een onderzoek.

Over het onderzoek

Het onderzoek gaat over twee onderwerpen. Het pensioenfonds wil ten eerste graag weten hoe de risicohouding van de deelnemer en gepensioneerde eruit ziet. Daarvoor stellen wij enkele vragen over de financiële situatie. Daarnaast stellen wij enkele vragen over hoe er tegen risico’s wordt aangekeken. 

Het tweede onderwerp gaat over duurzaamheid. Het pensioenfonds heeft in de afgelopen jaren een aantal stappen gezet om te verduurzamen. Want als je duurzaamheid belangrijk vindt en je hier in het dagelijkse leven al rekening mee houdt, dan vind je het waarschijnlijk ook belangrijk dat bedrijven waar het pensioenfonds in investeert ook duurzaam zijn. 

Wij delen de uitkomsten van het onderzoek

Uiteraard delen wij de uitkomsten van het onderzoek graag met je. Houd hiervoor onze website en LinkedIn in de gaten. 

Alvast bedankt!

Wij sturen een deel van de werknemers en gepensioneerden een uitnodiging. Heb je een uitnodiging ontvangen? Dan hopen wij dat je deelneemt aan het onderzoek. Alvast vriendelijk bedankt daarvoor!