Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Wijzigingen van jouw pensioenregeling in 2022

13-12-2021
Spaarvarken

Pensioenpremie blijft gelijk, opbouwpercentage omlaag

Elk jaar maken onze sociale partners (HISWA-RECRON, FNV Recreatie, WiZZ, CNV Vakmensen en FNV Publiek Belang) afspraken over jouw pensioenregeling. Dat is belangrijk, omdat wij in de toekomst jouw pensioen moeten kunnen blijven betalen. Zij spraken af dat de pensioenpremie in 2022 gelijk blijft. Maar er zijn wel maatregelen nodig om de pensioenen te kunnen blijven betalen. Daarom verlagen we het opbouwpercentage. Dat heeft gevolgen voor je pensioenopbouw. We leggen het je graag uit. 

Wat betekenen deze maatregelen voor jou?

  • De pensioenpremie blijft 21,8%. Jij en je werkgever blijven in 2022 dus samen hetzelfde betalen voor de pensioenopbouw.
  • Het opbouwpercentage gaat omlaag naar 1,213%. In 2021 was dit 1,31%. Je gaat dus iets minder pensioen opbouwen.
  • De pensioenen kunnen in de komende periode niet meestijgen met de prijzen (indexatie). De kans op pensioenverlaging blijft, maar dit is in 2022 niet aan de orde.

Waarom gaat jouw opbouwpercentage omlaag?

Pensioen is duurder geworden. Wij moeten voor de berekening van de kosten van het pensioen rekening houden met lagere toekomstige rendementen. De sociale partners vinden het erg vervelend om deze maatregel te nemen. Maar we kunnen en mogen het niet uitstellen. Deze stap is nodig om ons pensioenfonds financieel gezond te houden. Andere maatregelen zoals het verhogen van de premie of het verlagen van de pensioenen zijn gelukkig niet nodig. 

Zo ziet jouw pensioenopbouw eruit in 2022

In het rekenvoorbeeld hieronder zie je wat een lager opbouwpercentage betekent voor jouw pensioenopbouw.

    2021 2022 Berekening
1 Je salaris € 35.000 € 35.000  
2 Je bouwt geen pensioen op over  € 11.614 € 11.819  
3 Je bouwt pensioen op over € 23.386 € 23.181 1 - 2 = 3
4 Het percentage dat je in dit jaar opbouwt 1,31% 1,213%  
5 Het pensioen dat je in dit jaar opbouwt € 306,36 € 281,19 3 x 4 = 5


Berekening 2021
€ 35.000 - € 11.614 = € 23.386
€ 23.386 x 1,31% = € 306,36

Berekening 2022
€ 35.000 - € 11.819 = € 23.181
€ 23.181 x 1,213% = € 281,19

Als je salaris en het aantal uren dat je werkt hetzelfde blijven, bouw je over 2022 € 25,17 minder pensioen op. (€ 306,36 - € 283,67 = € 25,17)

Je pensioen wordt in 2022 niet verlaagd

In 2022 hoeven wij de pensioenen niet te verlagen. Voor nu is dat goed nieuws. Maar als we verder vooruitkijken, zijn de problemen nog niet opgelost. De kans op een verlaging van de pensioenen vanaf 1 januari 2023 is zeker nog aanwezig. We doen ons best om weer financieel gezond te worden. Maar de lage rente blijft een grote rol spelen. De hervorming van het pensioenstelsel moet bijdragen aan een stabiel pensioen voor de toekomst. Lage rente betekent dat we minder winst behalen met onze beleggingen.

Heb je ergens anders ook pensioen opgebouwd?

Misschien heb je ook pensioen bij een ander pensioenfonds opgebouwd. Dan wil je weten hoeveel pensioen je in totaal hebt. Weet wat je kunt verwachten! Log in met je DigiD op Mijnpensioenoverzicht.nl. Hier zie je makkelijk wat je later krijgt aan pensioen en AOW.

Meer weten over je pensioenregeling? 

Check het pensioenreglement (pdf)