Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Payroll-bedrijf Connexie stap voor stap door de aansluiting geholpen

10-03-2022

Werkgevers stellen ons vaak vragen over pensioen. Onze pensioenspecialisten en relatiemanager Robin Bond beantwoorden de vragen zo goed mogelijk. En we horen graag wat werkgevers van onze hulp vinden. Zo kunnen we onze service blijven verbeteren.

“Vragen snel en vriendelijk beantwoord”

Joris Kleinsman werkt voor Connexie. Dit payroll-bedrijf neemt voor veel organisaties het werkgeverschap over. Medewerkers zijn aan de slag in  – bijvoorbeeld – de recreatiebranche. Maar het juridisch gedeelte van het werkgeverschap ligt bij Connexie. De loonuitbetaling en het in orde houden van de contracten wordt door Connexie geregeld. Joris: “Je zou het kunnen zien als een soort uitzendbureau. Alleen doen we niet de werving en selectie. Dat doen onze klanten zelf. Wij voeren de personeelszaken uit.”

Connexie sloot zich vorig jaar aan bij Pensioenfonds Recreatie. Dat aansluitproces zorgde voor vragen. Joris had regelmatig contact met verschillende medewerkers van het fonds. Hij beschrijft hoe zijn vragen keer op keer snel én vriendelijk werden beantwoord.

“We hadden even nodig en daar was begrip voor”

Joris Kleinsman: “Vorig jaar trad de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Die zogenaamde WAB schrijft voor dat medewerkers die via Connexie in de recreatiebranche werken dezelfde pensioenvoorwaarden moeten hebben als andere werknemers in die branche. Voor die medewerkers sloten we ons aan bij Pensioenfonds Recreatie.”

Maar bij die vrijwillige aansluiting kwam het nodige kijken. En het zorgde voor veel vragen bij de mensen van Connexie. Joris: “Dat klopt. Vooral het aansluiten op de uniforme pensioenaangifte, de upa. Dat was een behoorlijke exercitie voor ons. We hadden echt uitleg nodig. Ik heb regelmatig met Robin Bond of collega’s van hem geschakeld.

We moesten bijvoorbeeld regelmatig aanpassingen doen in onze systemen. Die aanpassingen wilden we vervolgens natuurlijk graag testen. Gelukkig kon dat en was daar tijd voor. Met de feedback die we uit de tests kregen, konden wij dan weer aan de slag om te verbeteren. Er was duidelijk veel begrip voor het feit dat we even nodig hadden om dit goed te regelen. En zo kwamen we iedere keer een stapje verder. Ik werd telkens goed te woord gestaan en geholpen en niet van het kastje naar de muur gestuurd.”

Heb jij als werkgever ook vragen over het pensioen van je werknemers? Neem contact op met Relatiemanager Robin Bond.