Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Pensioenfonds Recreatie kan de pensioenen niet verhogen

29-06-2022

Pensioenfondsen mogen vanaf 1 juli 2022 eerder de pensioenen verhogen. Namelijk al bij een beleidsdekkingsgraad van 105%. Maar dan moet wel aan strenge voorwaarden worden voldaan. De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Recreatie is daarvoor te laag.

Tijdelijke maatregel

In januari van dit jaar werd een Algemene maatregel van bestuur van kracht over het verhogen van de pensioenen (indexeren). Pensioenfondsen mogen vanaf 1 juli 2022 indexeren wanneer de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 105%. De maatregel is vooral bedoeld om de indexatieachterstand uit het verleden niet nóg verder op te laten lopen. De maatregel is tijdelijk en pensioenfondsen die er gebruik van maken, moeten aan veel voorwaarden voldoen.

Beleidsdekkingsgraad te laag

Ook al zou Pensioenfonds Recreatie voldoen aan alle voorwaarden, dan nog kunnen wij de pensioenen niet verhogen. Onze financiële positie is daarvoor niet goed genoeg. De beleidsdekkingsgraad is eind mei 2022 lager dan 105%, namelijk 103,7%.