Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

AOW-leeftijd in 2022 verder omhoog

07-11-2016

De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog. De AOW-leeftijd wordt dan 67 jaar en drie maanden. De verhoging geldt voor alle Nederlanders die na 31 december 1954 geboren zijn.

We worden steeds ouder
De AOW-leeftijd gaat op dit moment stapsgewijs omhoog naar 67 jaar in 2021. Na 2021 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Hoe ouder we worden, hoe hoger de AOW-leeftijd. Het CBS berekent hoe oud we ongeveer worden. Op basis van de nieuwste berekening stijgt de AOW-leeftijd met drie maanden.

Wist je dat…
mensen hun eigen AOW-datum vaak niet weten?

De AOW krijgen alle Nederlanders van de overheid. Veel Nederlanders weten niet precies wanneer hun AOW ingaat. Drie op de vijf Nederlanders denken dat ze de eerder AOW krijgen dan in werkelijkheid. Dat blijkt uit een onderzoek van Wijzer in Geldzaken, onderdeel van het ministerie van Financiën.

Wil je weten wat jouw AOW-leeftijd is?
Kijk dan op de website van de Sociale Verzekeringsbank.