Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

AOW-leeftijd versneld omhoog

04-06-2015

Een ruime meerderheid in de Eerste Kamer stemde dinsdag 2 juni 2015 in met het voorstel van staatssecretaris Klijnsma om de AOW-leeftijd versneld te verhogen. Vanaf 2016 gaat de AOW-leeftijd naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Dit voorstel was ook al aangekondigd in het regeerakkoord.

Verhoging
De AOW-leeftijd wordt vanaf 2016 in stappen van 3 maanden verhoogd en vanaf 2018 in stappen van 4 maanden. De verhoging vindt plaats volgens onderstaand tijdspad.

Tijdspad

Jaar Geboortedatum AOW-leeftijd Stap verhoging per maand
2015 Na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober 1950 65 + 3 maanden 1
2016 Na 30 september 1950 en voor 1 juli 1951 65 + 6 maanden 3
2017 Na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952  65 + 9 maanden 3
2018 Na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953 66 3
2019 Na 31 december 1952 en voor 1 september 1953 66 + 4 maanden 4
2020 Na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954 66 + 8 maanden 4
2021 Na 30 april 1954 en voor januari 1955 67 4

Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.