Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

AOW omhoog en netto pensioen omlaag door veranderingen in belasting

03-02-2016

Door belastingmaatregelen veranderen uw AOW- en pensioenuitkering in 2016.

AOW omhoog
Ontvangt u AOW? Dan gaat uw uitkering in 2016 omhoog. Gehuwden ontvangen in 2016 € 10,58 per maand meer. Ongehuwden gaan er per maand € 16,20 op vooruit. Uw AOW stijgt door de hogere ouderenkorting in de inkomstenbelasting.

Ouderdomspensioen omlaag
Uw ouderdomspensioen gaat in 2016 iets omlaag. Bij een pensioen van € 500,- ontvangt u bijvoorbeeld per maand € 3,50 minder. Uw pensioenuitkering daalt doordat het tarief voor de inkomstenbelasting in de eerste schijf stijgt. Ook stijgt de inkomensafhankelijke zorgpremie in 2016.