Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Beleidsdekkingsgraad onder de 100%: waardeoverdracht tijdelijk niet mogelijk

20-03-2016

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Recreatie is gedaald tot onder de 100%, namelijk 99,6%. Als de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds onder de 100% ligt, heeft het fonds minder geld in kas (vermogen) dan dat het nu en in de toekomst aan pensioenen moet uitbetalen (pensioenverplichtingen). Wettelijk mag het  Pensioenfonds Recreatie dan ook op dit moment geen aanvragen voor waardeoverdracht in behandeling nemen.

Lees meer over de beleidsdekkingsgraad

Wat is waardeoverdracht?
Ben je onlangs in dienst gekomen bij een werkgever in de sector en heb je via je vorige werkgever ook pensioen opgebouwd? Dan kun je dit opgebouwde pensioen meenemen naar Pensioenfonds Recreatie. Of ga je uitdienst en verlaat je de sector en ga je pensioen opbouwen bij een andere werkgever? Dan kun je je opgebouwde pensioen bij Pensioenfonds Recreatie meenemen naar de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever.

Dit ‘meenemen’ van je eerder opgebouwde pensioenen noemen we waardeoverdracht. Waardeoverdracht is alleen mogelijk als de beleidsdekkingsgraad van beide pensioenfondsen boven de 100% zit.

Wat gebeurt er als je al waardeoverdracht hebt aangevraagd?
Wanneer je een waardeoverdracht hebt aangevraagd wordt deze alleen afgehandeld als je vóór 1 april 2016 een offerte hebt ontvangen. Heb je op of na 1 april een offerte ontvangen? Dan wachten we met het afhandelen van de waardeoverdracht tot de beleidsdekkingsgraad weer boven de 100% is gestegen. Voorwaarde is dat ook de beleidsdekkingsgraad van het andere pensioenfonds hoger dan 100% is.