Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Bestuur Pensioenfonds Recreatie vergadert bij Molecaten Park

12-02-2020
Bestuursvergadering Pensioenfonds Recreatie

Pensioenfonds Recreatie vindt het belangrijk om in nauw contact te staan met deelnemers en werkgevers. Daarom sprak het bestuur van het fonds onlangs over de doelstellingen voor de communicatie met werkgevers en deelnemers in 2020. En zoals gebruikelijk bij bestuursvergaderingen vond deze plaats bij een van de aangesloten werkgevers. Dit keer werd het bestuur gastvrij ontvangen bij Molecaten Park Landgoed Ginkelduin.