Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

"Blijf je vooral onderscheiden door service en communicatie"

23-12-2022

Hij was 22 jaar actief bij het pensioenfonds maar nu neemt voorzitter Eiko de Vries afscheid. We vroegen hem terug te blikken op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, en 2022 in het bijzonder. En natuurlijk staan we ook stil bij de hoogtepunten in zijn loopbaan.

Eiko, wat voor jaar was 2022?

Het afgelopen jaar stond voor het fonds vooral in het teken van de nieuwe Wet toekomst pensioenen. We zitten volop in de voorbereidingen en kunnen met trots zeggen dat we daarin voorop lopen. We zijn natuurlijk ook afhankelijk van ontwikkelingen die buiten ons liggen, maar in principe willen we in juni 2024 als één van de eerste fondsen over naar het nieuwe stelsel.

En als ik denk aan 2022 dan kom ik niet voorbij aan de maatschappelijke en economische onrust die we zien. Kijk naar hoe de rente zich ontwikkelt. Kijk naar de inflatie. Kijk naar het feit dat er op korte afstand een keiharde oorlog wordt uitgevochten. Al die zaken hebben invloed op ons als mens. Maar ook op de sector en op het pensioenfonds. Ik hoef alleen maar de energieprijs te noemen die problemen veroorzaakt bij zwembaden, maar ook in de verblijfsrecreatie. Deze tijden doen een groot beroep op pensioenfondsen om stevig aan het stuur te blijven zitten. De tijd dat je rekensommen kon maken voor de komende 15 jaar is voorbij.

Denk je weleens: moeten we het nieuwe pensioenstelsel wel invoeren nu er zoveel maatschappelijke en economische onrust is?

Nee. Ik hoor weleens mensen zeggen: kijk een nieuw stelsel is niet nodig want de rente stijgt weer. Maar ik denk dan: als ‘ie zo makkelijk stijgt kan de rente dus ook net zo makkelijk weer omlaag. Dat nieuwe stelsel moet er gewoon komen. Ook omdat het beter past bij de veranderde arbeidsmarkt. Mensen werken gewoon minder lang voor een en dezelfde werkgever en in dezelfde sector. Daar is dat nieuwe stelsel ook voor bedacht. Voor onze deelnemers – vaak jonger dan bij andere fondsen – is het nieuwe stelsel nog harder nodig. Het geeft ons namelijk meer ruimte om op een manier te beleggen die zorgt voor een beter rendement in de toekomst. Ja, met meer risico inderdaad, maar een verantwoord risico. Waar ik me wel een beetje aan stoor is de heftige kritiek die door een deel van de politiek wordt geuit. Dat helpt niet voor het vertrouwen bij de mensen.

Maar dat het pensioenfonds niet indexeert helpt ook niet toch?

Dat is juist wel uit te leggen. We zaten maar nét boven de grens zodat de toeslag minimaal zou zijn geweest. En de kosten om zo’n toeslag uit te voeren zijn hoog. Verder is het zo dat als we overgaan naar het nieuwe stelsel, we graag een buffer hebben. Misschien moeten we groepen deelnemers compenseren voor wie de omslag het minst gunstig uitvalt. 

Ik snap echt wel dat gepensioneerden de huidige inflatie met argusogen bekijken. Gelukkig voor hen stijgt de AOW volgend jaar wél behoorlijk. En we hebben voor veel deelnemers te maken met kleine pensioenen. Onze deelnemers zijn meestal veel meer afhankelijk van wat de AOW doet.

Wat zie je als je grootste succes in de afgelopen jaren?

Dat we de transitie hebben kunnen maken naar een Gastvrij Pensioenfonds, waar je als werkgever dingen snel en servicegericht kunt regelen. Ik kreeg vroeger nog wel eens te horen: Eiko, jullie pensioenfonds functioneert als de belastingdienst van 30 jaar geleden. Te star. Te langzaam. Te weinig servicegericht. Dat past natuurlijk helemáál niet bij de sectoren die we bedienen. Dus ik zie het echt als een persoonlijke mijlpaal dat we het fonds in een andere richting hebben weten te sturen. De rol van de door ons ingestelde relatiemanager is daar heel belangrijk in. En dat onze gastvrije service en communicatie in pensioenland opvalt konden we dit jaar zien. We werden erdoor genomineerd voor een Pensioen Pro Award. Echt een opsteker voor iedereen binnen of namens het pensioenfonds die elke dag zo hard zijn best doet.

En verder?

Dat we het best heel goed doen op het gebied van bedrijven die zich vrijwillig bij ons aansluiten. Dat zijn er inmiddels zo’n 60. Vroeger moest je nog wel eens met een zweep achter bedrijven aan die zich verplicht aan moesten sluiten maar dat liever niet wilden. Nu is het andersom. De laatste ontwikkeling op dat gebied zie ik bij de payroll-bedrijven die veel personeel leveren aan de recreatie- of zwembadsector. Zij sluiten zich ook aan. Dat is goed voor hun mensen natuurlijk. Maar we vervullen er ook een wens mee van de sociale partners. Op deze manier vermindert de concurentiestrijd op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

Tenslotte: hoe zie je de toekomst van het pensioenfonds?

Ik denk dat de prioriteit nog wel even blijft bij de invoering van de Wtp. Verder kijken we samen met onze uitvoerder TKP naar schaalvergroting in de uitvoering. Pensioenfondsen zullen in de toekomst aan de achterkant steeds meer samen gaan werken. Zo bespaar je kosten. Maar een tip aan mijn opvolger zou zijn: blijf je aan de voorkant vooral onderscheiden door service en communicatie. Want als Gastvrij Pensioenfonds maak je het verschil.