Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Correctienota in februari

11-02-2020

De werkgevers die het betrof ontvingen er al een brief over: wij maakten een fout, waardoor sommige werkgevers een paar jaar te weinig pensioenpremie betaalden. Deze fout heeft ons verrast. Pensioenuitvoerder TKP biedt daarvoor haar excuses aan.

We hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat deze fout nogmaals wordt gemaakt. De fout gaan we deze maand herstellen. De betreffende werkgevers ontvangen een correctienota.