Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

De nieuwe Wet digitale overheid (Wdo) komt eraan!

06-07-2020

De nieuwe Wet digitale overheid (Wdo) komt eraan. Hiermee wijzigt de manier waarop u als werkgever veilig inlogt op de gesloten omgeving van onze website. Ook uw werknemers en uw eventuele administratiekantoor loggen straks op een andere manier in.   

De Wdo regelt dat inloggen bij (semi-)publieke instanties veiliger wordt. Als de wet van kracht wordt, betekent dat in het kort:

  1. U en uw eventuele administratiekantoor kunnen alleen nog gebruikmaken van eHerkenningeen digitale sleutel voor ondernemers.
  2. Werknemers met de Nederlandse nationaliteit kunnen straks alleen nog inloggen via de DigiD-app waarin een ID-check is uitgevoerd. Daarvoor scant de werknemer eenmalig de chip van het identiteitsbewijs.
  3. Heeft uw werknemer de nationaliteit van een Europees land dat een inlogmiddel heeft geregistreerd? Dan kan hij of zij bij ons inloggen via het inlogmiddel van dát land.

Vraag eHerkenning tijdig aan

We weten nog niet wanneer de wet van kracht wordt, maar vooruitlopend daarop gaan wij u medio 2020 wel alvast eHerkenning aanbieden.

Nog geen eHerkenning?
Voorlopig kunt u nog op de oude manier blijven inloggen. Toch raden wij u aan eHerkenning zo snel mogelijk aan te vragen. Het kan tot wel 6 weken duren voordat alles rond is. U vraagt eHerkenning zelf aan bij een commerciële aanbieder. Zorg ervoor dat u eHerkenning aanvraagt met betrouwbaarheidsniveau EH3. Uw administratiekantoor vraagt zelf eHerkenning aan. Via het stappenplan van de overheid leest u hier meer over.

Gebruikt u al eHerkenning?
Misschien gebruikt u al eHerkenning voor de Belastingdienst of het UWV.  Dan hoeft u nu nog niets te doen. Om straks met eHerkenning in te kunnen loggen op het werkgeversportaal, hebben uw medewerkers, ieder individueel, een juist geconfigureerd eHerkeningsmiddel nodig. Dit betekent dat zij met hun eHerkenningsmiddel ook toegang vragen voor Pensioenfonds Recreatie. Dit is nu nog niet mogelijk. In de loop van 2020 zullen we u precies uitleggen hoe u de eHerkenningmiddelen geschikt maakt voor toegang tot het werkgeversportaal.