Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

De pensioenregeling in 2023: premie blijft gelijk, opbouwpercentage omlaag

04-01-2023

Per 1 januari 2023 verandert de pensioenregeling. De sociale partners (HISWA-RECRON, FNV Recreatie, WiZZ, CNV Vakmensen en FNV Publiek Belang) maken hier elk jaar afspraken over. Zij spraken af dat de pensioenpremie in 2023 gelijk blijft. Maar er zijn wel maatregelen nodig om de pensioenen te kunnen blijven betalen. Daarom verlagen we het opbouwpercentage

Wat betekenen deze maatregelen? 

De pensioenpremie blijft 21,8%. Werkgever en werknemer blijven in 2023 dus samen hetzelfde betalen voor de pensioenopbouw.  

  • Het opbouwpercentage gaat omlaag naar 1,170%. In 2022 was dit 1,213%. Je gaat dus iets minder pensioen opbouwen.

  • De pensioenen kunnen in de komende periode niet meestijgen met de prijzen (indexatie). De kans op pensioenverlaging blijft, maar dit is in 2023 niet aan de orde.

Waarom gaat het opbouwpercentage omlaag?

Pensioen is duurder geworden. Dat komt omdat mensen steeds ouder worden en er meer arbeidsongeschiktheid is in onze sector. De sociale partners vinden het erg vervelend om deze maatregel te nemen. Maar we kunnen en mogen deze niet uitstellen. 

Deze stap is nodig om ons pensioenfonds financieel gezond te houden. Andere maatregelen zoals het verlagen van de pensioenen zijn gelukkig niet nodig.

Zo ziet de pensioenopbouw eruit in 2023

In het rekenvoorbeeld hieronder zie je wat een lager opbouwpercentage en hogere franchise betekent voor jouw pensioenopbouw.

    2022 2023 Berekening
1 Het salaris € 35.000 € 35.000  
2 Je bouwt geen pensioen op over € 11.819 € 13.033*  
3 Je bouwt pensioen op over € 23.181 € 21.967 1-2=3
4 Het opbouwpercentage 1,213% 1,170%  
5 Het pensioen dat je dit jaar opbouwt €281,19 € 257,01 3 x 4 = 5
*) De hoogte van dit bedrag (de AOW-franchise) hangt voor het grootste deel af van de wettelijke koppeling met de AOW. En de AOW valt in 2023 hoger uit dan in 2022.

Berekening 2022

€ 35.000 - € 11.819 = € 23.181
€ 23.181 x 1,213% = € 281,19

Berekening 2023

€ 35.000 - € 13.033 = € 21.967
€ 21.697 x 1,170% = € 257,01

Als het salaris en het aantal uren dat je werkt hetzelfde blijven, bouw je in dit voorbeeld over 2023 € 24,18 minder pensioen op (€ 281,19 – € 257,01).

De pensioenen worden in 2023 niet verlaagd

In 2023 hoeven wij de pensioenen niet te verlagen. Dat geldt zowel voor werknemers die nog opbouwen als voor gepensioneerden die al pensioen krijgen. Voor nu is dat goed nieuws. Maar als we verder vooruitkijken, zijn de problemen nog niet opgelost. De kans op een verlaging van de pensioenen vanaf 1 januari 2024 is zeker nog aanwezig. We doen ons best om weer financieel gezond te worden. De hervorming van het pensioenstelsel moet bijdragen aan een stabiel pensioen voor de toekomst. 

Heb je ergens anders ook pensioen opgebouwd?

Op Mijnpensioenoverzicht.nl zie je hoeveel pensioen je in totaal hebt opgebouwd. En hoeveel je later krijgt aan pensioen en AOW.

Meer weten over de pensioenregeling?

•     Pensioenreglement.pdf (versie 2023)