Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Geen toeslag in 2018

22-12-2017

Elk jaar probeert het pensioenfonds de pensioenen te verhogen met een toeslag. Door de toeslag groeit het pensioen mee met de stijgende prijzen. De pensioenen worden alleen verhoogd met een toeslag als de beleidsdekkingsgraad van het fonds hoog genoeg is. Door de huidige beleidsdekkingsgraad van 98,4% kan Pensioenfonds Recreatie in 2018 geen toeslag verlenen. Ieder jaar neemt het bestuur hierover een besluit. In onderstaande tabel zie je wanneer er toeslagverlening is.

Beleidsdekkingsgraad Toeslagverlening
Lager dan 110% Geen
Tussen 110% en 126,6% Gedeeltelijk
Boven 126,6% Volledige toeslagverlening op basis van inflatiecijfer + eventueel inhaaltoeslag en herstel van kortingen