Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Geen verlaging van de pensioenen in 2017

27-02-2017

De dekkingsgraad van Pensioenfonds Recreatie is al langere tijd niet voldoende. Daarom hebben we een herstelplan. In ons herstelplan staat welke maatregelen we nemen om de financiële situatie te versterken, zodat we ook op de langere termijn de pensioenen kunnen uitbetalen. Voor  1 april aanstaande moeten we een nieuw herstelplan inleveren. Hoewel dit herstelplan nog niet definitief is, staat al wel vast dat we op basis van dit herstelplan de pensioenen in 2017 gelukkig niet hoeven te verlagen. Maar als het beursklimaat en de lage rentestand niet verbeteren, dan kan verlagen in de toekomst wel aan de orde zijn. Dit geldt ook voor veel andere pensioenfondsen.

Hoe hoog moet de dekkingsgraad zijn?
De dekkingsgraad is een soort thermometer die peilt hoe het met een pensioenfonds gaat. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het fonds (bijvoorbeeld de waarde van alle aandelen waarin het fonds belegt) en de verplichtingen (hoeveel het fonds nu en in de toekomst moet betalen). Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter. Een dekkingsgraad van 110% betekent dat we voor iedere euro die we ooit aan pensioen moeten uitbetalen, één euro en tien cent aan bezittingen hebben staan. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden.

Een gezonde beleidsdekkingsgraad is in het geval van Pensioenfonds Recreatie een beleidsdekkingsgraad boven de 115,9%. Onze beleidsdekkingsgraad was eind december 2017 96,0%.

Wat als de financiële situatie niet verbetert?
Als de financiële situatie niet beter wordt, moeten we misschien later alsnog de pensioenen verlagen. De komende jaren zal Pensioenfonds Recreatie sowieso de pensioenen niet kunnen verhogen.

Vanzelfsprekend houden wij je goed op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de financiële situatie van ons fonds. Ook zal het nieuwe herstelplan op de website verschijnen. Houd daarom deze site goed in de gaten. En mocht je onze digitale nieuwsbrief nog niet ontvangen, geef dan je e-mailadres door via Mijn pensioen.