Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Gelijke premie Anw

15-03-2019

Vanaf 1 januari is de premie voor de Anw-Pensioenregeling aangepast naar gelijke premies per periode. Voor de maandverloning is dit de berekende jaarpremie per 1 januari per deelnemer gedeeld door 12, voor de vierwekenverloning gedeeld door 13.

Voorheen werd de premie voor de maandverloning berekend aan de hand van het aantal dagen in een maand. Dit maakte het voor werkgevers lastig, omdat voor elke maand opnieuw een bedrag vastgesteld moest worden.

Met deze aanpassing is het premiebedrag voor de Anw-pensioenregeling elke maand of periode hetzelfde. In maart heeft u de eerste nota van 2019 ontvangen. Op deze nota ziet u de aanpassing van het premiebedrag.