Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Gijs Vermeulen nieuw bestuurslid Pensioenfonds Recreatie

03-07-2018

Op 1 juli 2018 is de benoemingstermijn van het bestuurslid namens de pensioengerechtigden afgelopen. Hierover is op 15 maart 2018 een bericht geplaatst op de website van  Pensioenfonds Recreatie. Kandidaten voor deze zetel konden worden voorgedragen door de werknemersverenigingen en verenigingen van ouderen. Ook konden individuele verkiesbare pensioengerechtigden van Pensioenfonds Recreatie zich kandidaat stellen.

FNV Horecabond en CNV Vakmensen hebben gezamenlijk kandidaat Gijs Vermeulen voorgedragen. Omdat hij de enige kandidaat was die binnen de termijn kandidaat is gesteld, die aan de functie-eisen voldeed, waren verkiezingen niet nodig.

Na toetsing of de kandidaat voldoet aan het functieprofiel, gesprekken met het bestuur en  de Raad van Toezicht heeft de toezichthouder De Nederlandsche Bank de kandidaat, Gijs Vermeulen, goedgekeurd.

Daarmee is Gijs Vermeulen per 1 juli 2018 nieuw bestuurslid namens de pensioengerechtigden. Gijs is een zeer ervaren pensioenfondsbestuurder. Al meer dan tien jaar vervult hij bestuursfuncties binnen diverse pensioenfondsen. Het bestuur van Pensioenfonds Recreatie is dan ook zeer blij met de komst van Gijs en de kennis en expertise die hij meebrengt.