Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Gijs Vermeulen opnieuw benoemd in bestuur

15-06-2022

Gijs Vermeulen is opnieuw benoemd in het bestuur van Pensioenfonds Recreatie. Hij zit er namens de gepensioneerden. Omdat Gijs de enige geschikte kandidaat was waren verkiezingen niet nodig. De Nederlandsche Bank heeft de benoeming goedgekeurd.

Verkiezingen waren niet nodig

Op 16 februari vroeg het pensioenfonds op de website kandidaten zich aan te melden. FNV Horecabond en CNV Vakmensen hebben gezamenlijk een kandidaat voorgedragen: Gijs Vermeulen. Gijs was al vanaf 1 juli 2018 bestuurslid. Gijs was de enig aangemelde geschikte kandidaat. Daarom waren er geen verkiezingen nodig. De Nederlandse Bank heeft toestemming verleend de heer Vermeulen opnieuw te benoemen.