Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Hechte club zoekt nieuw lid

22-03-2020

Het Verantwoordingsorgaan (VO) van Pensioenfonds Recreatie is gesprekspartner van het bestuur van het pensioenfonds. Het VO is op zoek naar een nieuw lid. VO-voorzitter Irma Stavenuiter vertelt er meer over.     

Dag Irma, vertel eens iets over het VO.  Wie zijn jullie, wat doen jullie?   

‘We denken mee en we adviseren over onderwerpen die voor het pensioenfonds belangrijk zijn. Als VO hebben we zeven leden. De leden vertegenwoordigen de werkgevers, de werknemers, de gepensioneerden en de mensen die in de recreatiesector werkten en recht hebben op pensioen van Pensioenfonds Recreatie.’

Jullie zoeken een nieuw lid. Wie zoeken jullie?

‘Iemand die de belangen van de werknemers wil vertegenwoordigen. Je gaat je namens de werknemers inzetten voor een betrouwbaar, efficiënt en klantgericht pensioenfonds. Motivatie is erg belangrijk. Dit werk kan je veel geven en veel brengen, maar je moet wél voor honderd procent gemotiveerd zijn. Je hoeft trouwens niet bang te zijn dat je onvoldoende kennis van pensioenen of financiën hebt. In het eerste jaar ben je vooral aan het meekijken. Stap voor stap raak je vertrouwd met het VO-werk. Verder krijg je een basisopleiding, zodat je een goede invulling aan je taken kunt geven.’

Hoe ben je zelf bij het VO verzeild geraakt? 

‘Ik ben sinds 2013 lid. Toen heette het VO nog College van Belanghebbenden (CvB). Ik vond het een mooie uitdaging om de collega’s te vertegenwoordigen en om uitleg te geven over pensioen. Twee jaar geleden ben ik uit de recreatiesector gestapt. Toen moest ik mijn zetel als vertegenwoordiger van de werknemers opgeven. Maar de zetel die beschikbaar was voor een gewezen deelnemer, dus voor iemand die niet meer in de sector werkt, die kwam vrij. Ik kon doorschuiven.’  

Hoe lang mag je lid zijn?

‘Je wordt gekozen voor een periode van vier jaar. Daarna mag je één keer worden herkozen. In totaal mag je dus acht jaar lid zijn van het VO.’

Wat is je grootste uitdaging?    

‘Ik vind het belangrijk dat mensen begrijpen wat er nou precies wordt bedoeld met al die ingewikkelde pensioenwoorden. Heldere taal. Daar gaat het om.’

Je moet in de huid kruipen van de mensen die je vertegenwoordigt?   

‘Precies. Als je mensen vraagt of ze wel eens over hun pensioen nadenken, dan wuiven ze de vraag vaak weg. Ze schuiven het onderwerp voor zich uit. Ze vinden pensioen ingewikkeld en een ver van je bed show. Ik stel dan graag een wedervraag: hoe denk je over je spaargeld? Wil je weten wat de bank met je spaargeld doet? Of maakt het je niet uit? Met pensioen is het niet anders. Ook pensioen verdient je aandacht, want het is je eigen geld. Als dat kwartje eenmaal valt, dan is de interesse voor pensioen meestal gewekt.’     

Kost het VO-werk veel tijd?

‘We hebben gemiddeld vijf eigen vergaderingen per jaar. Op dezelfde dagen vergaderen we dan ook met het dagelijks bestuur van pensioenfonds Recreatie. Daarnaast bezoeken we themabijeenkomsten van de pensioenfederatie en andere bijeenkomsten. Dat gaat altijd in overleg. Wie wil er heen? Wie heeft tijd? En we hebben een keer per jaar een teambuildingdag met iedereen die betrokken is bij het pensioenfonds. Dat is gezellig én leerzaam.’ 

Wat levert het je op?

‘Je komt terecht in een hechte club. We zijn goed op elkaar ingespeeld en we helpen elkaar. Verder krijg je een vergoeding voor je werkzaamheden, zoals het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen. Het VO-werk is ook een super goede manier om jezelf verder te ontwikkelen in de financiële sector of in het bestuurswerk.’

Is dit iets voor jou?

Stuur dan je motivatie en cv vóór 30 april 2020 naar J.Bijlsma@fnvhorecabond.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Johan Bijlsma, sectorbestuurder FNV Recreatie en regiobestuurder FNV Horecabond, J.Bijlsma@fnvhorecabond.nl, telefoon 06 – 22 492 224.