Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Heel kleine pensioenen vervallen

19-03-2019

Vanaf 1 januari 2019 vervallen heel kleine pensioenen. Stel: je gaat uit dienst bij je werkgever en je opgebouwde pensioen is niet meer dan € 2 bruto per jaar.  Volgens de wet vervalt dit pensioen dan aan het pensioenfonds.

Wat is een heel klein pensioen?

Waar hebben we het over als we spreken van een ‘heel klein pensioen’? Het gaat dan over een pensioen van € 2 euro of minder bruto per jaar. Dat is ongeveer 17 cent bruto per maand.

Het administreren van deze heel kleine pensioenen is duur. De waarde weegt niet op tegen de kosten. Het is voor iedereen ongunstig als al die kleine pensioenen blijven bestaan.

Waar gaat het geld heen?

Dat besluit het pensioenfonds. Bij Pensioenfonds Recreatie gaat het geld van alle heel kleine pensioenen naar de andere deelnemers. Op die manier profiteren dus alle deelnemers. Een pensioenfonds moet in het jaarverslag melden hoeveel geld het aan heel kleine pensioenen heeft ontvangen. En wat het pensioenfonds met dat geld heeft gedaan.