Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Jaaropgave en specificatie iets later

20-12-2022

U krijgt uw eerste pensioen van het jaar rond 23 januari. Normaal krijgt u rond die datum ook uw jaaropgave en een specificatie. U krijgt deze documenten iets later dan u van ons gewend bent. 

U krijgt de documenten half februari

U krijgt de jaaropgave en de specificatie half februari van ons. Dat is 2 tot 3 weken later dan normaal. 

  • De jaaropgave heeft u nodig voor uw belastingaangifte. Die aangifte kunt u doen vanaf 1 maart. U krijgt de jaaropgave dus op tijd.
  • In de specificatie staat hoeveel pensioen u in 2023 krijgt. Het is eigenlijk een salarisstrook, maar dan van uw pensioen. 

Algemene informatie over uw pensioen in 2023

Algemene informatie over uw pensioen in 2023 vindt u op onze website: www.pensioenfondsrecreatie.nl/pensioen2023. U ziet hier bijvoorbeeld informatie over de betaaldata in 2023 en de bijdrage Zorgverzekeringswet.