Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Jan Everaers vertelt over het verantwoordingsorgaan

05-08-2021
Jan Everaers

‘Je wilt niet op je 66ste nog gaan nadenken over je pensioen. En er dan achter komen dat je eigenlijk te laat bent om het goed te regelen.’

Jan Everaers is lid van het verantwoordingsorgaan namens de werknemers bij Pensioenfonds Recreatie. Wat doet hij voor het verantwoordingsorgaan? En waarom koos hij voor de pensioenwereld? Wij vroegen hem het hemd van het lijf.

‘Een belangrijk orgaan voor alle belanghebbenden’

Vertel eens. Wat doet het verantwoordingsorgaan eigenlijk? 

‘Het verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over het handelen van het bestuur en over het uitgevoerde en nog uit te voeren beleid. We bespreken samen verschillende onderwerpen. Denk hierbij onder andere aan het communicatieplan. We houden elkaar scherp en brengen initiatieven onder de aandacht. Maar ook zitten we bij sollicitaties voor nieuwe leden van bijvoorbeeld de Raad van Toezicht. Op basis van de informatie die het bestuur ons geeft, toetsen we of het pensioenfonds rekening houdt met de belangen van alle groepen. Daarnaast geven wij bij een aantal onderwerpen een advies aan het bestuur.’

‘Voor en door de werkgevers, (gewezen) deelnemers en gepensioneerden’

En welke groepen hebben dan belangen bij het pensioenfonds?

‘De werkgevers, werknemers en gepensioneerden natuurlijk. En dan hebben we nog de werknemers die uit dienst zijn en nog een pensioenpotje bij Pensioenfonds Recreatie hebben staan. Deze groep noemen we ook wel de gewezen deelnemers. 
Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van die verschillende belanghebbenden van het pensioenfonds. We hebben twee leden die er zitten namens de werkgevers, iemand namens de gewezen deelnemers en iemand namens de gepensioneerden. Ik zit er zelf namens de werknemers. Dat komt goed uit, want ik ben ook werknemer in de recreatiesector.’ 

‘Ook voor mensen die met hun voeten in de klei staan’

Dus jij weet als geen ander wat mensen  willen horen van het pensioenfonds?

'Precies! Wie weet er nou beter wat de mensen willen horen van het fonds dan werkgevers, werknemers en gepensioneerden zelf? Je wilt ook rekening houden met mensen die zich dagelijks op vakantieparken en campings inzetten voor alle gasten. Die mensen willen misschien wel helemaal geen mail, maar gewoon een brochure op de mat die ze even kunnen doorbladeren.’ 

‘Leuke afwisseling met mijn baan in de recreatiesector’

Waarom ben je lid geworden van het verantwoordingsorgaan?

‘Ik doe graag vrijwilligerswerk. En ik vind het leuk om me in te zetten en bij te dragen aan iets belangrijks als pensioenen. Ik was voorzitter bij een muziekvereniging. Toen ik daar vorig jaar mee stopte, wilde ik wat anders doen. Als lid van het verantwoordingsorgaan houd ik me bezig met hele andere dingen dan tijdens mijn werk. Die afwisseling vind ik leuk.’ 

Hoe kwam je bij Pensioenfonds Recreatie terecht? Dat is heel wat anders dan een muziekvereniging.

‘Het blad van het pensioenfonds viel op de mat. Nou vind ik mijn eigen pensioen sowieso interessant. Je wilt niet op je 66ste nog gaan nadenken over je pensioen. En er dan achter komen dat je eigenlijk te laat bent om het goed te regelen. Dus ik bladerde nieuwsgierig het blad door. Mijn oog viel op een interview met de voorzitter van het verantwoordingsorgaan. Dat vond ik zo’n leuk stuk. Daardoor werd ik nieuwsgierig. Het inspireerde me om zelf ook actief bij te dragen aan het pensioenfonds.’

‘Ik had nog geen verstand van pensioenen’

Maar pensioen is best een ingewikkeld onderwerp. Had je daar al verstand van? 

‘Nee, ik wist nog bijna niks over pensioenen. Ik stapte er dus zonder kennis in. Cijfers vind ik wel interessant. En ik heb een analytische achtergrond. Dat scheelt. Ook kreeg ik gelijk een pensioenopleiding. Het leuke is: je leert meteen je eigen pensioenregeling kennen. Tijdens de opleiding werkten we met voorbeelden uit onze eigen pensioenregelingen. En natuurlijk zijn er ook de collega’s binnen het verantwoordingsorgaan, die je goed meenemen in de stof. ’ 

‘Je moet vooral niet denken dat je het niet kunt’

Er staan twee vacatures open voor het verantwoordingsorgaan. Heb je nog tips voor mensen die hier interesse in hebben?

‘Je moet vooral niet denken: ik kan dit niet of ik heb geen goede opleiding. Dat wordt allemaal geregeld. Iedereen brengt zijn eigen kennis mee. Zo krijgen we een divers verantwoordingsorgaan. En je hoeft er niet dagelijks mee aan de slag. Het kost mij ongeveer één tot twee dagen per maand. Dat is dus prima te doen.

Wat ik ook belangrijk vind: je doet dit werk niet alleen voor een ander, maar ook voor jezelf. Het gaat namelijk ook over je eigen pensioen.’