Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Jouw pensioen als het mee- of tegenzit

25-03-2020

Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) zie je de hoogte van jouw opgebouwde pensioen bij Pensioenfonds Recreatie. Nu kun je óók checken hoe jouw pensioen eruit ziet in euro's als het meezit of tegenzit. We leggen het uit.


N.B. Dit is een voorbeeld.
 

Jouw eindresultaat (schatting)

Dit is het pensioen waarop je uit lijkt te komen als je blijft werken tot je AOW-leeftijd. En als je pensioen blijft opbouwen zoals je dat nu doet. Dit bedrag is te vergelijken met je huidige inkomen.

Je ziet jouw pensioen als het meezit

Hoe het met de economie gaat, kan invloed hebben op de hoogte van je pensioen. Dat komt omdat het pensioengeld belegd wordt. Het is moeilijk om te voorspellen hoe de economie zich ontwikkelt. Gaat het straks beter met de economie? Dan zijn beleggingen meestal meer waard. Ook een hoge rente en gelijkblijvende of dalende prijzen hebben invloed. Daardoor kan jouw pensioen hoger worden dan verwacht. Het zit dan mee.

Of als het tegenzit

Gaat het straks slechter met de economie? Dan zijn beleggingen meestal minder waard. Ook een lage rente en stijgende prijzen hebben invloed. Daardoor kan je pensioen lager zijn dan verwacht. Het zit dan tegen. 

Wat zorgt ervoor dat je pensioen mee- of tegenzit?

  • De rente kan stijgen of dalen
  • Beleggingen kunnen hoge rendementen opleveren of juist niet
  • De prijzen kunnen (snel) stijgen of misschien juist dalen

Meer weten?

Wij verwachten dat je ongeveer in mei 2020 het UPO ontvangt. Kijk ook eens op www.mijnpensioenoverzicht.nl