Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Misschien is ons pensioenstelsel wel té degelijk

21-03-2020

In gesprek met bestuurslid Rob van Dijk (41 jaar)

Rob van Dijk is met zijn 41 jaar nog relatief jong als bestuurder van een pensioenfonds. Toch heeft hij al veel ervaring. Want toen hij ermee begon was hij nog maar 33. Rob is bestuurslid namens de werkgevers in de recreatiesector. Hij heeft veel pensioenkennis en een duidelijke mening.

Hoe ben je bij het pensioenfonds betrokken geraakt?
‘Ik heb International Business met specialisatie Finance & Investments gestudeerd in Tilburg. Ik studeerde af bij ABP investments. ABP is het pensioenfonds van de overheid, en het grootste van Nederland. Bij ABP Investments houden ze zich vooral bezig met beleggen. Daar heb ik me toen ook in gespecialiseerd.

Daarnaast ben ik werkgever in de recreatiesector. Dat je iets van beleggingen weet, wordt snel bekend. Toen ben ik dus gevraagd voor het bestuur van Pensioenfonds Recreatie. Het leek me leuk, dus ik ben het gaan doen. Ik zit in het bestuur namens de werkgevers. Maar als bestuurslid wil en moet je er voor iedereen zijn.’

En? Al spijt van?
‘Haha, nee hoor. Ik vind het nog steeds leuk. Ik doe het inmiddels ook al een tijdje. We zijn veel bezig met wat de werkgever en deelnemer van ons wil. En met de toekomst. Want ook in de toekomst willen we er zijn voor onze werkgevers en deelnemers. Ik ben best trots op ons pensioenfonds en ik ben blij dat ik een bijdrage kan leveren.

Maar ik snap je vraag wel. We zitten in de pensioenwereld weer midden in een storm over de dekkingsgraden. Het ziet ernaar uit dat veel pensioenfondsen de pensioenen moeten gaan verlagen. Ondanks het pensioenakkoord. Ook wij van Pensioenfonds Recreatie moeten daar echt rekening mee houden. Tenzij er heel snel een flinke stijging van de rente komt, maar daar ziet het niet naar uit. Dat is geen leuke situatie om als bestuurder in te zitten. Tegelijkertijd kunnen we er niet heel veel aan doen.’

O? Kun je dat uitleggen?
‘Natuurlijk. Pensioen is erg afhankelijk van de stand van de rente. En de rente daalt nu al tientallen jaren achter elkaar. De recreatiesector heeft misschien baat bij de lage rente, het pensioenfonds niet! Nu hebben alle pensioenfondsen daar last van, maar wij bij Pensioenfonds Recreatie misschien nog wel iets meer. Geen pensioenfonds is hetzelfde. Ons pensioenfonds bestaat nog niet heel lang en onze deelnemers zijn gemiddeld jong. Een verlaging van de rente werkt bij ons dus heel lang door. Dat geldt ook voor de levensverwachting. Het maakt voor de sommen op de lange termijn uit of je deelnemer 50 is of 30.

We kunnen dat verlies helaas met onze beleggingen niet goedmaken. We zijn gebonden aan wetgeving en mogen maar weinig risico nemen met onze beleggingen. En dat terwijl we een jong fonds zijn dat best iets meer risico aan zou kunnen.’  

Waarom belegt een pensioenfonds eigenlijk?
‘Tja, dat is niet zo moeilijk. Het geld op de bank zetten, schiet natuurlijk niet op. Wij spreiden onze beleggingen en beleggen tegen lage kosten. Daar zijn we écht goed in. En met onze rendementen lopen we in de pas met andere vergelijkbare pensioenfondsen. Maar we kunnen geen wonderen verrichten. En zoals gezegd: we zijn gebonden aan allerlei wetgeving.’  

Zou je het liever anders zien?
‘Het eerlijke antwoord? Ja. Ik zou wel een paar zaken anders willen zien. Er zou meer rekening gehouden kunnen worden met de jeugd. Ik vind ook dat de lage rente niet veroorzaakt wordt door de economie. Het is in mijn ogen een politieke keuze. De markt is verstoord.

Misschien is ons pensioenstelsel wel té degelijk opgezet. Helemaal als we het vergelijken met het stelsel in andere, vergelijkbare landen. Maar goed, de wet is de wet.’

Je bent ook werkgever, zei je. Hoe ziet dat er in de praktijk uit?
We hebben een vakantiepark in Nederland en België. Het is een echt familiebedrijf. Het is er mij dus met de paplepel ingegoten.

Wij zetten erg in op een samenspel tussen recreatie en natuur én op regionale samenwerking. Gastvrijheid en een aangenaam verblijf bieden staat bij ons voorop. Wat dat betreft sluit het pensioenfonds daar goed op aan met het programma #GastVrij Pensioenfonds.

We werken in de recreatiesector, dat is natuurlijk in een creatieve bedrijfstak. Er zijn veel kleine en middelgrote werkgevers. Echt een bijzondere en leuke sector. Ik zou niet anders willen!’