Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Mogelijk pensioenverlaging in 2021

29-01-2019

In de media is veel aandacht voor de pensioenfondsen die in 2020 en 2021 mogelijk de pensioenen moeten verlagen. Voor Pensioenfonds Recreatie is dit in 2020 waarschijnlijk niet het geval, maar mogelijk wel in 2021.

Hoe kan dit?

De belangrijkste reden hiervoor is de huidige lage rente. Rente beïnvloedt de pensioenen. Hoe lager de rente, hoe meer geld er nodig is om later op hetzelfde bedrag uit te komen. Een langdurig lage rente maakt pensioen dus ‘duurder’, misschien duurder dan waar we op hadden gerekend. Hierdoor moet Pensioenfonds Recreatie meer geld opzij leggen om aan de toekomstige verplichtingen (namelijk de uitkeringen in de toekomst) te kunnen voldoen. Ook zorgt de ontwikkeling op de financiële markten ervoor dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds niet echt is verbeterd.

Bovendien is Pensioenfonds Recreatie een fonds met een jonge populatie. Dit in combinatie met een lage rente is, vergeleken met pensioenfondsen met relatief veel oudere deelnemers, extra nadelig. De pensioenverplichtingen voor jonge deelnemers hebben namelijk een langere looptijd, waardoor er over een langere periode met de lage rente gerekend moet worden.

Wat doet het bestuur eraan om dit te voorkomen?

Het voorkomen van een korting in 2022 is een enorme uitdaging. Wel doet het bestuur er alles aan om de korting zo laag mogelijk te houden. Zo is aan sociale partners gevraagd of zij bereid zijn om de premie te verhogen. Sociale partners hebben aangegeven dit niet te wensen. Daarnaast heeft het bestuur het afgelopen jaar veel tijd gestoken in het opnieuw inrichten van het beleggingsbeleid en kijkt het pensioenfonds heel kritisch naar de kosten.