Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Nieuwe Cao: ook goed voor jouw partner!

27-05-2019

Er is een nieuwe Cao Recreatie afgesproken. Daarin staat in ieder geval één onderwerp waar wij als Pensioenfonds Recreatie blij van worden. En niet eens voor onszelf, maar wél voor onze deelnemers. En dan vooral voor de partners van onze deelnemers. Met ingang van 1 januari 2020 is er voor hun een partnerpensioen!

Gelukkig

De vakbonden en de werkgevers (samen ook wel de sociale partners genoemd) hebben dat in de nieuwe Cao Recreatie afgesproken. Waarom is dat belangrijk? Partnerpensioen is het pensioen dat jouw partner ontvangt als jij zou overlijden. In de pensioenregeling was géén partnerpensioen afgesproken. Wel biedt de huidige regeling de mogelijkheid om vrijwillig een Anw-pensioen te regelen. Maar als je overleed voordat je met pensioen ging en je had geen Anw-pensioen afgesloten, was er voor je achterblijvende partner dus géén partnerpensioen. Daar was niemand eigenlijk gelukkig mee. Aan die situatie komt nu een einde.

Grote verbetering

Als je overlijdt op het moment dat je in loondienst bent, ontvangt jouw partner partnerpensioen. Dat is 70% van het ouderdomspensioen dat je had gekregen als je tot je pensioen was blijven werken. Het partnerpensioen dat is afgesproken is op risicobasis. Het is dus een soort verzekering waarvoor je premie betaalt. Om dit te betalen gaat de pensioenpremie met 0,7% omhoog. De helft hiervan komt voor rekening van de werknemer. De andere helft betaalt de werkgever. Maar uiteindelijk is het een kleine prijs voor een grote verbetering.