Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Onderzoek naar risico en duurzaam beleggen

11-05-2021
later

In maart 2021 onderzochten we hoe jij als werknemer of gepensioneerde denkt over risico en duurzaamheid. Hoeveel risico mag Pensioenfonds Recreatie nemen bij zijn beleggingen? En hoe belangrijk is een duurzaam beleid voor jou? We vertellen je graag meer over de resultaten van het onderzoek en wat dit betekent voor ons beleggingsbeleid.

De wens: duurzaamheid én weinig risico

Uit het onderzoek blijkt dat de risicobereidheid van werknemers en gepensioneerden relatief laag is. Wat dat betekent? Werknemers en gepensioneerden willen een relatief laag pensioenrisico lopen. Zij willen dus niet dat het pensioenfonds veel risico neemt met zijn beleggingen.

Meer dan de helft van de deelnemers aan het onderzoek vindt het belangrijk dat Pensioenfonds Recreatie rekening houdt met duurzaamheid. Opvallend is dat 66% zegt helemaal niet bekend te zijn met het huidige duurzaamheidsbeleid. De coronacrisis heeft trouwens een beperkte invloed op de mening over duurzaamheid.

Waar moet het pensioenfonds in beleggen?

Levert beleggen in duurzame bedrijven en landen betere resultaten op voor het pensioenfonds en dus uiteindelijk voor jouw pensioen? Een opvallend groot deel van de deelnemers aan het onderzoek heeft hier geen mening over. Wel zegt 44% van de deelnemers: beleg niet in ondernemingen die geen rekening houden met de mensenrechten. Of in bedrijven die andere algemene principes schenden. 

Beleggen in bedrijven die betrokken zijn bij de productie van of handel in wapens? Nee, zegt 28% van de deelnemers aan ons onderzoek. We vroegen ook of zij pensioen zouden inleveren voor meer duurzaamheid. Daarover zijn de meningen verdeeld.

Beleggingsbeleid opnieuw onder de loep

We vroegen ruim 9.000 personen mee te doen aan het onderzoek. Van die 9.000 vulden 671 werknemers en gepensioneerden (44% man en 56% vrouw) de vragenlijst helemaal in. Dat is voldoende voor een betrouwbaar onderzoek. We kunnen de resultaten dus gebruiken. 

Daarom gaat het bestuur van Pensioenfonds Recreatie aan de hand van de resultaten opnieuw kijken naar het beleggingsbeleid. Is het huidige beleid niet in lijn met de voorkeuren van de werknemers en gepensioneerden? Dan passen we ons duurzaamheidsbeleid natuurlijk aan!