Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Uw werknemer bouwt geen pensioen op over PAWW-premie

09-06-2020

Sinds 2016 ontvangen werknemers bij werkloosheid en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid minder lang een WW- en WGA-uitkering. Om dit op te vangen hebben de vakbonden en de werkgevers de PAWW ontwikkeld. PAWW betekent Private Aanvulling WW en WGA (gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid). 

Wat betekent dit voor de pensioenopbouw

De PAWW-premie wordt van het brutoloon afgehaald voordat het pensioengevend loon (totale jaarlijkse brutosalaris + vakantiegeld + eventuele overige toeslagen) wordt berekend. Over deze premie wordt dus ook geen pensioen opgebouwd.

Werknemer betaalt zelf de PAWW-premie

Werknemers- en werkgeversorganisaties hebben afgesproken dat werknemers de PAWW-premie betalen. In 2020 is de premie 0,4%. Het bedrag wordt ingehouden op het loon.

Voorbeeld: een werknemer verdient €1.750,- bruto per maand. De bijdrage voor 2020 van het brutosalaris is 0,4% = € 7,-. Voor 12 maanden is dit een bedrag van € 84,-. Hierdoor wordt de pensioenopbouw in 2020 met 1,403% (opbouwpercentage) x € 84,- = € 1,18 verminderd.  Bij een salaris van € 2.917 en € 4.475 is dit respectievelijk € 2,02 en € 3,03 per jaar.
 

Bruto en netto premiebijdrage PAWW per maand
Bruto inkomen per maand Bruto bijdrage per maand 2020
0,4% van het salaris
Netto bijdrage per maand 2020 Bruto bijdrage per maand 2022
0,6% van het salaris
Netto bijdrage per maand 2022
€ 1.750,00 € 7,00 € 4,00 € 11,00 € 6,00
€ 2.917,00 € 12,00 € 6,00 € 18,00 € 9,00
€ 4,485,00 € 18,00 € 9,00 € 27,00 € 14,00

 

Verantwoordelijk voor afdracht

De werkgever is verantwoordelijk voor afdracht van de PAWW-premie aan Stichting PAWW. Deze stichting beheert de kas en verzorgt de uitkeringen.

Meer informatie over de PAWW kunt u vinden op www.SPAWW.nl.