Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Pensioen al 25 jaar een belangrijke arbeidsvoorwaarde

19-06-2023
later

In Nederland staan we bekend om het poldermodel. Sociale partners – vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers – gaan samen om tafel om tot overeenstemming te komen. Over lonen, over arbeidsvoorwaarden en dus ook over pensioen. Het waren dan ook de sociale partners die het pensioenfonds hebben opgericht. Hoe kijken die vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers terug op die 25 jaar? Johan Bijlsma van FNV Recreatie (werknemers) en Martin Merks van HISWA-RECRON (werkgevers) maken de balans op en kijken vooruit. We vroegen hen: waarom is 25 jaar Pensioenfonds Recreatie reden voor een feestje?

Johan Bijlsma: “Tot 25 jaar geleden vielen werknemers in de verblijfsrecreatie onder verschillende cao’s. Van horeca tot kleinmetaal. Dus niemand had dezelfde pensioenregeling. Dat loste de oprichting van Pensioenfonds Recreatie op. Vanaf dat moment namen werkgevers verplicht deel, en kregen alle hardwerkende medewerkers recht op hetzelfde pensioen. Dat was, en is, reden voor een feestje.” 

Volgens Bijlsma is pensioen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. “Het maakt dat werknemers in de recreatie willen komen en blijven werken. Pensioen is uitgesteld loon. Het is belangrijk om een fatsoenlijk koopkrachtig pensioen te krijgen. Maar daar zit ook wel mijn belangrijkste verbeterpunt. De opbouw is al jaren te laag. Het fonds kon veel jaren het pensioen niet met de inflatie mee laten stijgen. Dat ligt natuurlijk aan de huidige regels. Wat mij betreft kan die nieuwe pensioenwet dan ook niet snel genoeg komen.”

Martin Merks is het met Johan Bijlsma eens: “Het is goed om te benoemen dat het niet alleen maar rozengeur en maneschijn was, wat betreft de pensioenopbouw en verhogingen. Maar het 25-jarig bestaan van het pensioenfonds is een mijlpaal om te vieren. We zijn blij zijn dat werkgevers een compleet pakket arbeidsvoorwaarden kunnen aanbieden. Daar hoort pensioen bij.”

De belangrijkste veranderingen in de afgelopen 25 jaar

Johan Bijlsma: “Ik vind het jammer dat de cao in de loop de jaren minder is geworden. De lonen zijn achtergebleven bij de inflatie. Ik ben ook niet gelukkig met het besluit geen toeslag meer te betalen voor werken op onregelmatige uren. En de flexibele contracten hebben de zekerheid voor de werknemers verminderd. Het is nog steeds heel leuk om in de recreatie te werken. Je hebt te maken met gasten die hun vrije tijd komen doorbrengen, en dat geeft een hoop arbeidsvreugde. Maar het imago van het werken in de recreatie heeft geleden onder de minder geworden arbeidsvoorwaarden.”

Martin Merks: “De recreatiesector is de afgelopen jaren gegroeid. We zien meer vakantie in eigen land, zeker sinds corona, en de gasten verwachten meer luxe. En de vraag naar duurzame recreatie-concepten is opvallend. Als ik denk aan belangrijke ontwikkelingen in de pensioenregeling schiet me als eerste de mogelijkheid te binnen dat je vrijwillig partnerpensioen kunt opbouwen.”

Johan Bijlsma herinnert zich ook het moment dat zwembaden en zweminrichtingen bij het pensioenfonds kwamen: “Dat was wel een belangrijk moment. Dat gaf overigens ook wel eens moeilijkheden. Je zit sindsdien met meer partijen om tafel. Dan is het wel eens een uitdaging om het met elkaar eens te worden.”

Johan Bijlsma noemt net als Martin Merks het kunnen sparen voor partnerpension een belangrijke verandering in de regeling. En hij vindt dat een arbeidsongeschikte werknemer vrijgesteld van premie toch pensioen opbouwt een goede aanvulling op de regeling. 

Blik op de toekomst: de nieuwe regels voor pensioen

Martin Merks: “Ik ga er vanuit dat de nieuwe wet ervoor zorgt dat deelnemers betere rendementen kunnen halen met hun pensioenpot. En dus een hoger pensioen kunnen bereiken. We zijn een jong fonds en die nieuwe regels zijn voor ons een verbetering.” 

Johan Bijlsma noemt dezelfde voordelen, maar heeft ook wel een kritische aantekening: “Als sociale partners hebben we afgesproken: de pensioenregeling moet ná de overgang op zijn minst even goed zijn. En liever nog iets beter. Maar we hadden wat mij betreft wel iets hoger mogen mikken. Dus zeggen: we gaan zorgen dat een werknemer meer pensioen opbouwt dan nu.”

Een boodschap van de sociale partners aan het jarige pensioenfonds

Johan Bijlsma: “Blijf goed kijken naar manieren om de ingelegde premie zo goed mogelijk te laten renderen. En houd de kosten zo laag mogelijk.”
Merks vult aan: “Je ziet toch hier en daar het vertrouwen in de nieuwe pensioenwet afnemen. En dat ligt niet aan het fonds hoor, dat zie je overal in de samenleving. Het is aan het pensioenfonds de nieuwe regels en de voordelen goed uit te leggen. 

En ik wil het fonds sowieso feliciteren met de manier waarop ze de pensioenregeling uitvoeren. In de recreatie is er veel doorstroom van personeel. Dat maakt pensioen voor werkgevers best een ingewikkeld onderdeel. Maar dankzij het pensioenfonds verloopt dit gewoon heel goed.”