Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Pensioen voor je partner: nu beter geregeld

23-03-2020

Wij luisteren naar jouw wensen, en naar die van jouw werkgever. Daarom is er sinds 1 januari 2020 een pensioen voor je partner als jij overlijdt: het partnerpensioen.

Wat houdt het partnerpensioen in?
Als je overlijdt op het moment dat je in loondienst bent, krijgt jouw partner partnerpensioen. Het partnerpensioen is 57% van het ouderdomspensioen dat je had gekregen als je tot je pensioen was blijven werken.

Het partnerpensioen zit standaard in je pensioenregeling. Je hoeft hier verder niets voor te doen. Je pensioenregeling is dus beter geworden. De pensioenpremie gaat wel iets omhoog. Je werkgever betaalt de helft van de premiestijging. 

Ga je uit dienst?
Dan is er géén partnerpensioen meer voor je partner als je overlijdt. Wil je dan toch een partnerpensioen regelen? Dat kan. Je kunt bij jouw uitdiensttreding een deel van jouw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen. Je ouderdomspensioen wordt dan wel iets minder. Je hoeft hier nu niets voor te doen. Je krijgt vanzelf bericht van ons om dit te regelen.

Ook het Anw-pensioen blijft bestaan
Doe je mee aan het vrijwillige Anw-pensioen? Dit blijft ook bestaan. Met het Anw-pensioen krijgt je partner na jouw overlijden iedere maand een extra uitkering. Deze uitkering stopt zodra je partner AOW krijgt. 

Je aanmelden voor het Anw-pensioen kan:

  • Bij indiensttreding
  • Als je een partner krijgt
  • Als je een kind hebt gekregen

Je moet de keuze dan binnen vijf maanden via je werkgever doorgeven.

Check jouw persoonlijke situatie op: www.pensioenfondsrecreatie.nl/pensioen-voor-partner