Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Pensioenakkoord dichtbij

19-06-2019

Na ongeveer 10 jaar onderhandelen over een nieuw pensioenstelsel, lijkt een pensioenakkoord nu dichtbij. Er is overeenstemming tussen de sociale partners (werkgevers en werknemers) en de regering. De noodzaak om nieuwe pensioenregels af te spreken was dan ook groot.

Stijging AOW-leeftijd

Daarbij ging het niet meer alleen over pensioen. Ook de AOW-leeftijd was onderdeel van de onderhandelingen. Met name de vakbonden willen dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt dan die nu doet. De regering is de vakbonden op dat punt tegemoet gekomen.

Hoofdlijnen

De AOW-leeftijd wordt tijdelijk bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Daarna stijgt de AOW-leeftijd minder snel dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Pensioenen worden minder zeker. Daardoor kunnen pensioenfondsen sneller de pensioenen verhogen als het meezit. Maar de pensioenen gaan ook sneller omlaag als het niet zo goed gaat.  Een ander punt is dat mensen met een zwaar beroep eerder kunnen stoppen met werken.

Naar een meer neutrale vorm van pensioenopbouw

Tot nu toe was pensioenopbouw gebaseerd op de doorsneesystematiek. In de toekomst gaan we naar een meer neutrale en meer toekomstbestendige vorm van pensioenopbouw. Daarbij is een leeftijdsonafhankelijke premie het uitgangspunt. Deelnemers krijgen dan een pensioenopbouw die past bij de betaalde premie. De premie-inleg van jongeren rendeert langer. Zij krijgen daarom een relatief hogere pensioenopbouw op jongere leeftijd ten opzichte van de pensioenopbouw op oudere leeftijd. De doorsneesystematiek wordt hiermee afgeschaft.

Deze nieuwe manier van pensioenopbouw past beter bij de veranderende arbeidsmarkt. Werkenden ondervinden niet langer onbedoelde effecten als zij overstappen naar een werkgever met een andersoortige pensioenregeling of naar zelfstandig ondernemerschap. In krimpende sectoren ondervinden werkgevers en werknemers niet langer nadeel van een voortdurend stijgende doorsneepremie. Door de directe relatie tussen premie en opbouw wordt het voor zelfstandigen aantrekkelijker om mee te doen.

Hoe verder?

Veel zaken uit het akkoord moeten nog verder worden uitgewerkt. Het bestuur van Pensioenfonds Recreatie volgt alle ontwikkelingen nauwlettend en zal samen met de sociale partners onderzoeken wat de gevolgen zijn voor onze pensioenregeling. We zullen jullie via de website en de nieuwsbrieven op de hoogte houden.