Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Pensioenfonds Recreatie verhoogt premie, verlaagt opbouw

20-12-2019

Een pensioenfonds moet voldoen aan veel wettelijke eisen. Dat geldt uiteraard ook voor Pensioenfonds Recreatie.  De overheid en de toezichthouder verplichten ons om nu maatregelen te nemen. De premie gaat omhoog. Het opbouwpercentage gaat omlaag. 

Vijf jaar geleden hebben we onze rente vastgezet voor vijf jaar. Die periode loopt eind 2019 af. In de tussentijd is de rente hard gedaald. Pensioen is daardoor duurder geworden. Als we op dezelfde weg doorgaan, gaat het niet goedkomen. Dan voldoen we niet meer aan de wettelijke eisen. Daarom zijn we verplicht om nu maatregelen te nemen. 

De sociale partners (Recron, FNV Recreatie, WiZZ, CNV Vakmensen  en FNV Publiek Belang) en Pensioenfonds Recreatie vinden het erg vervelend om deze maatregelen te nemen. Maar we kunnen en mogen het niet meer uitstellen. Net als het pensioenfonds willen ook de sociale partners in 2020 stappen zetten om het pensioenfonds financieel gezond te houden. We hebben deze maatregelen afgesproken met de sociale partners. Ze gelden met ingang van 1 januari 2020. 

Welke maatregelen nemen we?  

  • De pensioenpremie gaat omhoog naar 21,8% (dit was 19,6%). De werkgever en de werknemer gaan dus samen iets meer betalen voor de pensioenopbouw. Een deel van die verhoging (0,7%) is bedoeld voor het nieuwe partnerpensioen (zie verderop in dit artikel).   
  • Het opbouwpercentage gaat omlaag naar 1,403% (dit was 1,592%). U gaat dus minder pensioen opbouwen voor de pensioenpremie die u betaalt. 
  • De pensioenen kunnen in de komende periode niet meestijgen met de prijzen (indexatie).   

Partnerpensioen wél verzekerd
Cao-partijen hebben in 2019 een afspraak gemaakt over het partnerpensioen. Die afspraak blijft staan. Met ingang van 1 januari 2020 is er een partnerpensioen. Tot nu toe was er géén partnerpensioen als je overleed voordat je met pensioen ging. Daar was niemand gelukkig mee. Aan die situatie komt een einde. Stel dat je overlijdt voordat je met pensioen gaat. Dan krijgt je achterblijvende partner 57% van het pensioen dat je had kunnen opbouwen als je tot je pensioendatum was blijven werken. 
Om dit te betalen gaat de pensioenpremie met 0,7% omhoog. Dat is al verwerkt in de verhoging van de pensioenpremie die hierboven is genoemd. 
 
Pensioenverlaging in 2020 niet aan de orde 
In 2020 hoeven wij de pensioenen niet te verlagen. Mede door de maatregelen van minister Koolmees. Voor nu is dat goed nieuws. Maar als we verder vooruit kijken, zijn de problemen nog niet opgelost. De kans op een verlaging van de pensioenen met ingang van 1 januari 2021 is zeker nog aanwezig. 

Pensioenfonds Recreatie blijft hard werken om weer financieel gezond te worden. Maar de lage rente blijft een grote rol spelen. De hervorming van het pensioenstelsel moet bijdragen aan een stabiel pensioen voor de toekomst. Bovendien gaan het bestuur en de sociale partners volgend jaar samen kijken naar de toekomstige invulling van de pensioenregeling.

We blijven u uiteraard op de hoogte houden van de ontwikkelingen.